Станко Станков: Имаме доказателства, че вероятно не високата скорост е причина за катастрофата

Станко Станков

Адвокатът на пострадалите Николай Димитров:Вече търсим помощ от европейски институции, за да разберем източени ли са фирмените сметки след запора

Николай Димитров

Собственикът на влака убиец от Хитрино Станко Станков обяснипо телефона само за „Форум“, че банковите сметки на фирмите му са блокирани заедно с наличните по тях средства. Освен това предложили обезпеченост и с недвижими имоти. Категоричен е обаче, че все още тече разследване, а те разполагали с доказателства, с които да се защитят в съда. Според тях не високата скорост, с която влакът е навлязъл в гарата, е причина за катастрофата, но отказа да каже защо оборват това твърдение. Категоричен е, че фирмите си имат одитирани финансови отчети и може да се видят печалбите им. „Не е приключило разследването, няма повдигнати обвинения, няма съдебно решение, за да говорим за обезщетения“, каза още Станков.
Пострадалите преди точно 7 месеца от адския взрив в Хитрино отново са силно разтревожени и се готвят за протест. Хората планират с живи вериги да спрат влаковете, които преминават през селото. До недоволството им се стигна, след като техния адвокат обяви, че фирмата, виновна за жп катастрофата, няма необходимите средства, за да изплати обезщетенията на потърпевшите.
Намираме Николай Цачев в разрушения му от взривната вълна дом. Мъжът едва се придвижва с патериците, но събира оцелялата покъщнина. Няма пари да си купи нищо ново. Силно е разстроен от информацията за липсващи средства по сметките на фирмата, чиято влакова композиция уби 7 души и разруши почти цялото му село. „Къде е властта, къде е правителството. Това е абсолютно кощунство. Това е подигравка с нашите страдания. Не мога, не мога да си го обясня, докога в тая държава ще продължава да се краде и да ни лъжат. Как може държавата да допусне да източат сметките“, силно разтроен е мъжът, който видимо се е стопил на килограми от последната ни среща. Отслабването си обяснява със силната тревога, която изживява вече 7 месеца. Николай тежко пострадал от жестоката катастрофа. Сега му предстоят две сложни операции, а средства за тях няма. „Ето, счупена шийка имам на ставата, ребрата ми са натрошени, очите ми не виждат изобщо, целият съм потрошен. Двата ми пръстабяхасчупени, ноктите ми избити и сега ще се подиграват“, едва сдържа сълзите си инвалидизираният мъж.
Адвокатът на пострадалите Николай Димитров е категоричен, че за да се докаже липсата на средства по сметките на фирмата, предизвикала катастрофата, ще търсят съдействието на Европейската система за банков надзор. От БНБ отказали да предоставят официална информация изтеглени ли са средствата от фирмените сметки след наложения запор. Твърди, че пострадалите хора не трябва да се тревожат. „Исковите молби са заведени както срещу фирмата превозвач, която има лиценза „БулмаркетРейлКарго“, така и срещу голямата фирма „Булмаркет ДМ“, последната е достатъчно голяма и обезпечена според нашите проучвания, така че средства за хората ще има, ако е налице осъдителен диспозитив, – обяснява защитникът и допълва – Апелативен съд-Варна потвърди определението на Окръжен съд Шумен, с което бе допуснато обезпечение на бъдещите искови претенции на наследниците на починалите и на най-тежко пострадалите от трагедията в Хитрино, изразяващо се в налагане на запори по банковите сметки на един от ответниците по делата „Булмаркет Рейл Карго“ ЕООД за сумата 2 600 000(два милиона и шестотин хиляди)лева. Сумите за исканото и допуснато обезпечение от съда е половината от предявените искове в размер на 5 200 000 (пет милиона и двеста хиляди)лева, като общата цена на исковете ще надхвърли 10 млн.лева. Бяхме принудени да заведем такова производство преди входиране на исковите претенции в Софийски градски съд, тъй като целяхме да осигурим охраняване на интересите на пострадалите лица чрез налагане на предварителни запори по сметките на „Булмаркет Рейл Карго“ ЕООД, чиито машинисти са управлявали локомотива и дерайлиралия състав в село Хитрино. Междувременно, в проведеното обезпечително предварително производство, по постановеното определение на Окръжен съд – Шумен, се оказа, че банковите сметки на „Булмаркет Рейл Карго“ ЕООД са празни и фирмата не разполага с никакви финансови активи, с които да обезпечи финансово размерите на предявените претенции.Интересна подробност е, че служител на една от банките, в която бяха наложени запорите, първоначално е потвърдил наличност в сметките на фирмата, достатъчна да покрие размера на запорите от 2 600 000лева, а впоследствие банката писмено е отрекла за наличието на такава.За случая е пуснат сигнал до БНБ, с молба да се упражнят надзорни правомощия от нейна страна и да се проконтролира наличността и излъчените транзакции от сметките на фирмата във въпросната банка, но становището на БНБ е, че в искането „не се съдържали данни, които да обосновават упражняването на надзорни правомощия на БНБ“. В момента се прави искане до Европейската система за финансов надзор (ЕСФН) и по-точно към нейното подразделение Европейския банков орган (ЕБО) да вменят това задължение на БНБ или сами да изискат такава информация от въпросната банка.Припомняме, че „Булмаркет Рейл Карго“ ЕООД заедно със своята фирма-майка „Булмаркет ДМ“ ООД и НКЖИ (Национална компания „Железопътна инфраструктура“) са тримата ответници, срещу които се търси отговорност от пострадалите в село Хитрино. Тъй като реално „Булмаркет Рейл Карго“ ЕООД не разполага с наличен финансов и материален ресурс, следващите обезпечителни мерки ще бъдат насочени към другия ответник по делото „Булмаркет ДМ“ ООД. „Булмаркет Рейл Карго“ ЕООД е лицето, чрез което „Булмаркет ДМ“ ООД реализира бизнеса си по железопътен превоз на опасни товари в страната. Формалното прехвърляне на дейността от дружеството-майка към новоучреденото дъщерно е имало за цел превантивно охраняване на интересите на финансово стабилното дружество-майка, притежаващо ДМА и други активи на изключително висока стойност, като отговорността за рисковата дейност по железопътен превоз на опасни стоки бъде формално отделена и по този начин ограничена до финансовите възможности на новоучреденото дружество „БулмаркетРейлКарго“ ЕООД, които към този момент са нулеви.Любопитен факт е как е протекло самото производство по получаване на лиценз за железопътен превозвач на „Булмаркет Рейл Карго“ ЕООД. Кантората ни разполага с документи, които упорито се крият от ръководството на НКЖИ, въпреки десетките писмени опити да се снабдим с тях официално.От тях е видно, че самата процедура по издаване на лиценз на дружеството е била опорочена, като навсякъде изискванията за новия превозвач за материална база, кадрови персонал, финансова обезпеченост и други или не са били налице и съставяни с нарочна цел за получаването му, или са били покривани от фирмата-майка „Булмаркет ДМ“ ООД, вместо от новосъздадената и искаща лиценз „Булмаркет Рейл Карго“ ЕООД.И ако служителите към НКЖИ, като орган, провеждащ процедурата по издаване на лиценз, хипотетично са били заблудени за момента, то е необяснимо как така не е провеждан последващ текущ контрол за финансовото състояние и обезпеченост на този новосъздаден превозвач, който за целите на създаването си и получаване на исканата лицензия е декларирал и представил внушителни финансови прогнози, а в момента не разполага с никакви финансови и материални активи.Именно това ни дава основание да насочим последващи действия чрез налагане на обезпечителни мерки по заведените искови молби и към фирмата-майка „Булмаркет ДМ“ ООД, която разполага с финансови активи, достатъчни да обезпечат размера на нанесените вреди за пострадалите от село Хитрино, тъй като целта на кантората ни не е да постигнем едно осъдително решение на хартия срещу неплатежоспособен ответник, а получаването на реални обезщетения за пострадалите“, категоричен е адвокат Димитров.
Разследване на
Лилия ВЪЛКОВА

Оставете първия коментар към "Станко Станков: Имаме доказателства, че вероятно не високата скорост е причина за катастрофата"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*