Пътуваща изложба за библиотеките в Крайдунавска Добруджа

„Библиотеките от област Силистра – портал към бъдещето” се нарича пътуващата изложба, подготвена от РБ „Партений Павлович” в Силистра. Представени са 59 активни библиотеки от региона. 18-те постера са направени от екип „Проекти, информация и дигитализация” на библиотеката. Експозицията е създадена по договор на РБ „Партений Павлович” с Министерството на културата. Целта на експозицията е точна, ясна и нагледна картина на актуалното състояние на библиотеките от област Силистра. Първата библиотека в Силистренска област е създадена през 1870 г.- това е сегашната регионална библиотека, за която пише Любен Каравелов. През същата година е създадена и библиотеката в село Гарван. Три години по-късно се създава библиотеката в Тутракан. Следват Алфатар през 1894 и Дулово – през 1895 г. През периода 1900 – 1913 г. се създават 5 библиотеки, а до 1940 г., когато Южна Добруджа е под румънска власт – само три. След 1940 г. след връщането на Южна Добруджа на България само за четири години се създават 27 читалища. През периода 1944 -1990 г. се създават 15 читалища и едно през 1997 г. След 2000 година заработват още 6 нови читалища. В националните регистри на Министерството на културата от Силистренска област са регистрирани 51 библиотеки от 74 действащи и 110 читалища. В системата на Фондация „Глобални Библиотеки – България” от Силистренска област са 35 целеви библиотеки. Специалистите смятат, че за да се реализира потенциалът на читалището като средище на общността, е необходимо то да има пространство за дебати, дискусии, срещи, публични обсъждания за повишаване на хората в обществения живот.
Представянето на изложбата бе последвано от регионален семинар „Национални регистри на народните читалища и обществените библиотеки”. Представен бе и електронен библиотечен портал за достъп до информация за здравни и транспортни услуги в Силистра, Дулово и Тутракан.
Пеню ПЕНЕВ

Оставете първия коментар към "Пътуваща изложба за библиотеките в Крайдунавска Добруджа"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*