юли 10, 2017


Какво е станало на паметния 3 март?

С наближаването на кръглата 140-годишнина на датата 3 март се пораждат редица деликатни въпроси. През т.нар. демократични години след лутания, пипнешком, като Самуиловите воини, успяхме…