Нови детски и спортни площадки ще красят Плевен

Встъпителна пресконференция и официална церемония „Първа копка” във връзка с изпълнение на проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен” по договор за БФП от 16.12.2016 г. се състояха през седмицата. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г., процедура BG16RFOP001-1.007 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 Плевен”, като част от Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020” по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Пресконференцията откри кметът на Община Плевен Георг Спартански. Той представи знаковите обекти, чиято реконструкция стартира – Градската градина, Водната каскада и площад „Стефан Стамболов”. Проектът се изпълнява като част от одобрената инвестиционна програма на Община Плевен и включва дейности по инвестиционен приоритет „Градска среда”. Тези дейности обхващат рехабилитация и реконструкция за обновяване на общо 30 обекта от обществените пространства за отдих, в това число 5 детски и спортни площадки, 5 пешеходни моста и 17 улици. „Апелът ми към всички е да вършим работата си делово, законосъобразно, в срок и качествено, за да бъдат одобрени разходите и да не ни бъдат налагани санкции, което ще постави под опасност общинските финанси. Не е важно дали ще започнем с фанфари един проект, а как ще го завършим”, беше категоричен кметът Спартански. Той подчерта, че изграждането само на детските и спортни площадки, които ще са по съвременни европейски изисквания за безопасност, е на стойност общо над 900 хил.лв. Кметът припомни и че изграденото със средства по европейски програми трябва да се поддържа минимум 5 години след края на дейностите. „В тази връзка е и най-голямото ми притеснение, защото детските площадки са най-уязвимата от гледна точка на вандалски прояви част от проекта. Стотици хиляди левове влагаме годишно за отстраняване на щетите, държим се като окупатори в собствената си страна. Нека да пазим изграденото”, за пореден път призова Спартански.
Презентация на проекта „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен” представи Евгени Генов – ръководител на проекта, с подробности се включиха инж. Марийка Иванова – координатор по строителство на проекта и инж. Снежанка Гърчева, специалист по инвеститорски контрол. Непосредствено след това в Градската градина бе проведена и официална церемония по символична „Първа копка”. На събитието присъстваха и арх. Невяна Иванчева – заместник-кмет по „Териториално развитие”, Милен Яков – заместник-кмет по „Финанси и икономика”, представители на Областна администрация – Плевен, председателят на Общинския съвет – Плевен Мартин Митев, представители на фирмите, изпълняващи дейностите по проекта, общински съветници и граждани.
Чрез изпълнението на предвидените дейности ще бъде реализирана основната цел на проекта: постигане на устойчива и екологична градска среда с подобрени качества на живот, нова социална среда и възможности за икономическо развитие чрез интегрирано въздействие и синергичен ефект върху територията и населението на гр. Плевен. Специалистите обясниха, че специфичните цели, които ще бъдат постигнати, са свързани с развитие на физическата и жизнена среда в града чрез повишаване на нейното естетическо и екологично качество, осигуряване на достъпност за лица в неравностойно положение, устойчивост и безопасност, развитие и утвърждаване на пълноценен начин на живот чрез осигуряване на среда, притежаваща всички условия за отдих, игра и спорт. Ще се подобри и състоянието на общинската пътна инфраструктура с цел осигуряване на по-добра мобилност и превенция на пътни инциденти, постигане на ресурсна ефективност и намаляване на вредното въздействие върху околната среда и климатичните промени.
Проектът ще бъде реализиран в рамките на две години и половина и е с общ бюджет в размер на 13 844 761,73 лв., които представляват 100% безвъзмездна финансова помощ за Община Плевен. От тях 2 076 714,26 лв. е националното съфинансиране и 11 768 047,47 лв. е европейското съфинансиране.
Величка БОЖИКОВА

Оставете първия коментар към "Нови детски и спортни площадки ще красят Плевен"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*