Осем се състезават за благоустрояването на ж.к. „Орел“

В административната сграда на Община Разград се проведе публично състезание по обществената поръчка: „Избор на изпълнители за извършване на строително-монтажни работи по проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“, град Разград по две обособени позиции: Благоустрояване и паркоустрояване на междублокови пространства в ж.к. „Орел“ – Разград; Изграждане и възстановяване на зелена среда – южен парк „Орел“, в кв.615. Предвидените дейности са изграждане, реконструкция и рехабилитация на зелени площи, кътове за отдих, градинско обзавеждане, пешеходни алеи и тротоари, обслужващи улици и паркоместа за живущите, изграждане на енергоспестяващо осветление, на детски и спортни площадки, паркоустройство, алейна мрежа, парково осветление, кътове за отдих, площадка за фитнес на открито, скейтборд площадка и др.
Прогнозната стойност на проекта е 4 573 141.78 без ДДС, а критерият е оптимално съотношение качество/цена.
Комисията, с председател зам.-кмета на община Разград Галина Георгиева, в първото заседание отвори и разгледа постъпилите в срок оферти от осемте участници:„Девня Трейд“ ООД;„Мега инвестхолд“ ЕООД;Консорциум „ПСП пътно строителство“ ДЗЗД; „Пътстрой Варна“ ЕООД; ДЗЗД „Абритус Гардън“; Консорциум „Разградски строители“; Консорциум „Обединени разградски строители; „Разград парк 2017“ ДЗЗД.
На заседанието присъстваха и трима външни консултанти от София. След подробно разглеждане на техническата документация и отваряне на ценовите предложения на участниците, ще бъдат обявени избраните изпълнители.
Мариета КИТАНОВА

Оставете първия коментар към "Осем се състезават за благоустрояването на ж.к. „Орел“"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*