ДА „Архиви“ представя ново дигитално съдържание от колекцията „Войните на България“

Държавна агенция „Архиви” (ДАА) е държавната институция в Република България, която осъществява в национален мащаб политиката по събирането, съхраняването, организирането и използването на архивните документи с историческо значение. Архивите осигуряват публичен достъп на потребителите до документите, съхранявани от тях, като за целта създават и поддържат система на научно – справочен апарат.
Визията за бъдещото развитие, перспективите и предизвикателствата, които стоят пред архивната институция са в неразривна връзка с реализирането на процеса дигитализация. При него чрез сканиране или друг способ се създава електронно копие на даден аналогов информационен носител.
Дигитализацията е основната първа стъпка за генериране на дигитално съдържание, което ще подпомогне създаването на дигитални колекции. Това е жизнено важна дейност за опазване и съхранение на колективното културно наследство. От изключителна важност е старта на публикуване в интернет на най-интересните документи, пазени в архивохранилищата. Стремежът е да се достигне до максимално широк кръг българи, предоставяйки им лесен и достъпен начин сами да се запознаят с миналото на своята държава, на своя град, на своето семейство.
През 2015 г. Държавна агенция „Архиви“ стартира дигиталната колекция „Войните на България“ (1878-1945 г.) (http://archives.bg/wars), от поредицата „Архивите говорят” с документи и снимки от Втората световна война.
От 5 май 2017 г. е осигурен публичен интернет достъп до разширеното и допълнено съдържание по две нови тематични страници от колекцията, посветени на 130 години от Сръбско-българската война и 100 години от влизането на България в Първата световна война.
Страниците „Сръбско-българската война (1885-1886 г.)“ и „България в Първата световна война (1914-1918 г.)“ включват разнообразни документи и снимки от фондовете на държавните архиви. Общият брой на дигиталните изображения за войните е близо 73 000, от които – 675 за Сръбско-българската война и 3075 за Първата световна война. Документалният разказ проследява подготовката, бойните действия, военновременния бит на населението, последиците и други аспекти на военните конфликти.
Агенцията приключва проекта, посветен на войните с новата база данни, които дават информация за загиналите военнослужещи в Първата световна война, в която България дава най-много жертви (http://archives.bg/wars/SEARCH-f-2).
Десетки хиляди са убитите и изчезнали по бойните полета, като към момента са идентифицирани и публикувани сведения за близо 90 000 от тях. Базата данни е създадена на основата на документи, които се съхраняват в Държавния военноисторически архив – Велико Търново. Специалистите от архива са правили своите проучвания в продължение на няколко месеца. Базата данни, която създават е с общ обем от над 24 000 листа (423 архивни единици с общ обем от 24 438 листа). Използвани са и санитарни книжки, които са правени в хода на самата война. Те съдържат информация за име, месторождение, войскова част, чин и място на гибел. Благодарение на събраните документи могат да се правят справки за загиналите от всеки град, село или отделна войскова част. Общo 3 565 ca cтpaницитe cъc зaгинaли бългapи в Пъpвaтa cвeтoвнa вoйнa. От обема на информацията в документите е видно, че почти всеки българин има сред предците си участник във войните или загинал по бойните полета. Достъпните онлайн архивни документи предоставят възможност на всеки, който се интересува от своята родова история, да потърси данни за близките си, участвали във войните. За улесняване на потребителите търсенето може да се осъществи по един или няколко критерия – ключова дума, име, чин, войскова част, място и дата на смъртта, вид награда, респективно и архива в който се съхраняват оригиналите. Разширената търсеща система позволява извличане и на обобщени справки за загиналите от всеки град и селце или отделна войскова част. Сайтът „Войните на България“ ще бъде много полезен и за изследователи, историци, граждани, както и в училищното обучение по история. В дигиталната колекция чрез автентичния архивен документ е почетена паметта на жертвите, героизма и саможертвата на нашите предци, участвали във войните на България за национално обединение. В рубриките „Списъци” е включена информация за 860 загинали военнослужещи в Сръбско-българската война и за повече от 51 300 наградени офицери, войници и граждански лица за участието им в Първата световна война. Включена е информация за имената на отделните военнослужещи, тяхното месторождение, войскова част, чин, награда, място на гибел, място на гроб, дата на смъртта и др., придружена със съответното дигитално копие на документа, от който е извлечена.
България е държава, която с основание се гордее с многовековната си история. Архивната институция пази не просто миналото на страната ни, а безценните документи в нашите хранилища са културното наследство и националната сигурност на един 13-вековен народ. Като се има предвид уникалното и неповторимо значение на това наследство от една страна, и огромните възможности на новите технологии, изграждането на Дигитален архив от Държавна агенция „Архиви” е иновативен начин за увеличаване и реновиране на нашето присъствие в българското и световното интернет пространство.
Д-р Надежда ЦВЕТКОВА

Оставете първия коментар към "ДА „Архиви“ представя ново дигитално съдържание от колекцията „Войните на България“"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*