юни 26, 2017

ДА „Архиви“ представя ново дигитално съдържание от колекцията „Войните на България“

Държавна агенция „Архиви” (ДАА) е държавната институция в Република България, която осъществява в национален мащаб политиката по събирането, съхраняването, организирането и използването на архивните документи…