Младежкият клуб по качество в РУ навърши 3 години

На тържествена церемония деканът на Машинно-технологичния факултет проф. д-р Бранко Сотиров връчи сертификати

На 26 май Младежкият клуб по качество отбеляза 3 години от създаването си. На тържествената сбирка присъстваха студенти от бакалавърската специалност „Мениджмънт на качеството и метрология“, от магистърския курс по „Управление на качеството“, алумни от двете специалности, еразъм студенти от Университета в Палермо, Италия и гости на събитието.
Гл. ас. д-р Цветелин Георгиев, ръководител на Младежкия клуб по качество към Русенския университет и Сдружение „Клуб 9000“, откри срещата и представи дневния ред.
Еразъм студентите Мирко Мидили и Стефано Маниачи представиха съвременното състояние на стандартизацията и сертификацията в своята родина Италия. През летния семестър на 2016/2017 академична година те изучават дисциплината „Управление на качеството“ като част от двустранно споразумение с координатор доц. д-р Л. Михайлова от Факултет „Бизнес и мениджмънт“.
Тържествената церемония продължи с връчване на сертификати от декана на Машинно-технологичния факултет проф. д-р Бранко Сотиров. Най-емоционалният момент бе награждаването на доц. д-р Цвятко Корийков със сертификат под номер Q001. Наградата му се дава за цялостния му принос за развитието на Информационния център по качество в Русенския университет. Проф. Сотиров изрази дълбоката признателност на колектива по „Метрология и качество“ към доц. Корийков, който отбеляза своя 70-годишен юбилей в средата на месец май т.г. Втори сертификат бе даден на гл. ас. д-р Юлиян Димитров за приноса му за обогатяване на Информационния център по качество „Корийков“ с реални казуси от практиката на одиторите на системи за управление, които се използват в процеса на обучение на бъдещите метролози и специалисти по качество. Сертификат получи и гл. ас. д-р Теодор Кючуков, който е създателят на логото на Клуба по качество – символ на неговата идентичност. Логото представлява стилизиран знак „път с предимство пред всички останали“, което подсказва търсенето и успешната реализация на такива специалисти. Връчените награди доказват приемствеността в областта на качеството и непрекъснатият стремеж към разширяване на кръга от приятели на Клуба по качество. Освен двамата преподаватели, съответно от факултет „Транспортен“ и факултет „Аграрно-индустриален“, сертификат за участието си в Студентската научна сесия 2017 получи и студентът Кристиян Начев, също от Транспортния факултет. Той представи интердисциплинарен доклад на тема: „Изисквания към системите за управление на качеството в автомобилостроенето – IATF 16949“.
Семинарът продължи с представяне на третото издание на „Алманах на алумните по качество“, версия от май 2017 г. Клубът по качество вече може да се похвали със 7 докторанти, излезли от неговите редици, близо 300 записани магистри от създаването на специалността, идващи от 17 от общо 26-те области на България и намерили професионална реализация в страната и чужбина. Започна създаването на карта на България, на която студентите от специалностите „Мениджмънт на качеството и метрология“ и „Управление на качеството“ отбелязват къде са родени и къде работят.
Участниците в тържественото събрание видяха и наградите, дадени от Съюза на метролозите в България, за разработени дипломни работи в областта на метрологията. Първа награда сред дипломните работи за бакалаври е връчена на студентката от „Мениджмънт на качеството и метрология“ Радена Михова, а Надежда Михова е получила втора награда сред магистрите.
Дискусиите след приключване на официалната част от сбирката доведоха до идеята да се създаде общодостъпна база данни с информация за връзка, месторабота и длъжност, заемана от професионално реализиралите се бакалаври и магистри по „Управление на качеството“. Иновативният инструмент за сближаване на общността на студенти и алумни бе създаден почти незабавно, още на 27 май 2017 г. До сутринта на 29 май 2017 г. инструментът Net WorkinQ – The Networking Toolfor Quality Management Alumni в Google Forms вече съдържа 27 записа от колеги, присъединили се към каузата.
Тържеството приключи със запалване на празничната свещ за третата година на Младежкия клуб по качество, разговори между съмишленици и под звуците на приятна музика.

Оставете първия коментар към "Младежкият клуб по качество в РУ навърши 3 години"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*