Закриха училището в с. Тодорово и седем детски градини

Решенията на Общинския съвет в Исперих влизат в сила от месец септември

Общинският съвет в Исперих даде съгласието си за закриване на училището в село Тодорово. Решението беше взето на последното заседание на местния парламент и влиза в сила от първи септември. Според докладната записка, внесена от кмета Бейсим Руфад, мотивите за закриване на ОУ „Васил Левски“ в село Тодорово е драстичният спад на броя на учениците. Към момента в учебното заведение се обучават 70 ученици в шест паралелки, две от които са слети. През учебната 2017/2018 г. в училището ще има 59 ученици, разпределени в пет паралелки, за учебната 2018/2019 г. се очаква броят на учениците да спадне на 53, а през 2019/2020 учебна година на 43 ученици. Те ще продължат да се обучават в слети паралелки, в нарушение на принципа за равен достъп до качествено образование на учениците, отбелязва кметът. Учениците от закритото училище ще бъдат насочени към ОУ „Васил Априлов“ в Исперих.
С друго свое решение Общинският съвет в Исперих даде съгласие за закриване на детските градини в селата Белинци, Бърдоква, Голям Поровец, Къпиновци, Лъвино, Райнино и Старо селище, считано от 15 септември. В тези детски заведения се очаква за предстоящата учебна година броят на децата да е под 13.
В Програмата за развитие и управление на предучилищното и училищното образование за периода 2017-2021 г. на Община Исперих, е посочено, че ако тенденцията е броят на децата да е под 13, е необходимо кметът на общината да пристъпи към реорганизация или оптимизация на мрежата от детски градини, посочва в докладната си кметът на общината. Децата от тези детски градини ще бъдат насочени към най-близката средищна градина.
Мариета КИТАНОВА

Оставете първия коментар към "Закриха училището в с. Тодорово и седем детски градини"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*