Бизнес, студенти и университет си подадоха ръка на кръгла маса

В рамките на XIX Русенско изложение в РУ „Ангел Кънчев“ на 11 май се проведе кръгла маса и дискусия на тема: „Специалност „Строително инженерство“ на Русенския университет – състояние, проблеми, перспективи“. Тя бе организирана от Машинно-технологичния факултет с декан проф. д-р Бранко Сотиров. На срещата бяха поканени представители на строителния бизнес от частни фирми и държавни организации, директори на професионални училища от Русе и други градове от страната и студентите, които бяха основен субект на срещата.
Деканът проф. д-р Бранко Сотиров разказа на присъстващите накраткоза създаването на специалността. Той уточни, че в 2017-а се навършват 5 години от една инициатива, започнала през 2012-а, в основата на която са хора, които и днес са сред присъстващите в залата. Тя е имала за цел да инициира създаването на една нова специалност в РУ в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“.След направени подробни предварителни проучвания е установено, че в региона Русе – Северна – Централна – Североизточна България има огромно търсене и необходимост от инженери с квалификация в областта на строителството. Така днес в РУ се обучава вече трети випуск от тази специалност.
Проф. Ивелин Иванов – ръководител Катедра „Техническа механика“, представи на аудиторията актуалното състояние и проблемите на обучението по специалността „Строително инженерство“. Стана ясно, че тя е обща и дава знания, умения, нагласи, ценности на инженерабакалавъра във всички области на строителството. Проф. Иванов представи проблемите, които стои пред ръководството.Това са: липсата на строителни предприятия, където студентите да карат своите практики след II и III курс;на асистенти за специалните дисциплини – специалисти в индустрията, които могат да преподават (законът изисква докторска степен след втората година);на хабилитирани преподаватели по специалните дисциплини. Тъй като в момента университетът разчита на преподаватели от други градове, предимно София, се появява и трудност относно осигуряването на квартири.
Проф. д-р Бранко Сотиров поясни, специалността е създадена в Машинно-технологичния факултет, защото професионалните направления, които се изучават („Машинно инженерство“, „Общо инженерство“ и „Материалознание и материали“), много тясно кореспондират с направлението „Архитектура, строителство и геодезия“. Това реално предоставя на студентите по-добро и по-качествено образование.
Проф. Красимир Ениманев – председател на Русенската стопанска камара, представи подробно състоянието на отрасъл „Строителство“ през 2016 г., перспективите и възможностите за реализация на студентите от специалност „Строително инженерство“. Той изрази надеждата си, че управлението на държавата много бързо ще се промени, защото без отрасъл „Строителство“ нищо не може да се развива. Трябва да се даде възможност за капитализация на строителството и поемане на нови машини и технологии, за да се изравни държавата с европейските и световните критерии.
Последна точка от кръглата маса бе дискусията, на която всяка от заинтересованите страни имаше възможност да изкаже какви нужди има и какви затруднения среща. Студентите споделиха, че се нуждаят от повече практика. Инж. Георги Стоев – представител на строителния бизнес, изрази мнение, че преди всичко студентите трябва да се насочат към конкретно направление и задължително да покажат какво са научили, какво могат, когато се явят в дадена фирма. Препоръкитекъм ръководството бе да се обърне внимание на изучаване на новите машини и технологии, както и да се наблегне на икономическата част, свързана конкретно със строителството, като например студентите да знаят какво е дълготраен актив, какво е брак, как се бракува и т.н.
Проф. Дончев – представител на бизнеса, управител на геоложка фирма, върна разговора в началото, като отправи директен укор към всички онези, които са изоставили инициативата, подхваната през 2012 г. По думите му проектът е бил общностен, а сега се е превърнал в проект само на Русенския университет. В началото е имало 40 – 50 представители от гилдията на строителите, управляващите и РУ. Днес по думите му ги няма строителите, няма ги студентите, липсват тези, които ще вземат студентите на работа. Той подчерта, че проблемът с набирането на квалифицирани кадри отвън е сериозен и не бива да се подценява, като упрекът бе директно насочен към русенските студенти и нежеланието им да се развиват.
Накрая проф. Дончев отправи директна покана за финансова подкрепа, която някога е била предложение, обвързващо бизнеса и общините.Деканът на факултета проф. д-р Бранко Сотиров изрази своята приятна изненада от предложението и сподели, че за първи път някой предлага да помогне с реална финансова помощ.
Драгомира ГЕОРГИЕВА

Оставете първия коментар към "Бизнес, студенти и университет си подадоха ръка на кръгла маса"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*