Новото училище в Плевен ще се казва „Валери Петров”

Директорът Юрий Тодоров

972 302 лева се осигуряват за издръжка на новосъздаденото учебно заведение

В Плевен да бъде открито ново основно училище, което да носи името „Валери Петров“, реши на 30 март 2017 г. Общинският съвет на Плевен. Решението бе прието след близо едночасов дебат с гласовете на 37 от съветниците. Въздържал се гласува само 1.
По време на дебата председателят на местния парламент Мартин Митев покани в залата да влязат и родителите на децата, обучаващи се в Професионалната гимназия с преподаване на чужди езици, които бяха дошли на сесията, за да чуят решението именно по това предложение.
Точката за откриване на новото учебно заведение в Плевен бе под №4 в иначе доста тежкия дневния ред на заседанието на местните избраници. Няколко пъти „Форум” писа по темата за закриването на две основни училища и за оптимизиране на училищната млежа, за което се заговори още от декември миналата година. А сега, кметът Георг Спартански, за пореден път поясни, че съгласно влезлия в сила Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) трябва да се предприемат действия Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици (ПГПЧЕ), известна в Плевен като Езиковата гимназия, да бъде приведена в съответствие с изискванията на чл. 38 от Закона. В ЗПУО се посочва, че според степента на образование в Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици в Плевен трябва да се обучават само ученици от VIII до XII клас. Съгласно чл.38, ал.1, т.2 от ЗПУО учениците от I до VII клас на ПГПЧЕ трябва да се обучават в отделно училище, което налага откриването и на новото учебно заведение.
Съгласно решението на Общински съвет – Плевен, новото основно училище в Плевен ще носи името на големия поет, драматург и преводач Валери Петров. Предложението за името бе направено от директора на ПГПЧЕ Юрий Тодоров, като преди това е било обсъдено и с родителите. Официалният административен адрес на ОУ „Валери Петров“ ще бъде ул. „Ал. Стамболийски” №22 (сградата на ПГПЧЕ). Учебните занятия на децата обаче на практика ще продължат в базите, в които се провеждат и в момента – за учениците от I до V клас в сградата на сегашното ОУ „Йордан Йовков“, а за децата от V и VI клас – в сградата на Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици. Организацията на учебния процес ще бъде целодневна. Финансовото осигуряване на новосъздаденото ОУ ще бъде на базата на брой ученици I – VII клас, отделени от ПГПЧЕ, по единни разходни стандарти и предоставени добавки за съответния брой ученици. Осигурените средства са в размер на 972 302 лв.
Пиарът на Общинския съвет припомня, че разпоредбите на чл.30, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование предвиждат училищата да се откриват, преобразуват и закриват със заповед на министъра на образованието и науката, след решение на Общински съвет. Така че предстоят правни и фактически действия, свързани с изпълнение на настоящето решение.
В момента в ПГПЧЕ – Плевен се обучават 537 ученици от I до VII клас, както следва – 71 в I клас, 71 във II клас , 93 в III клас, IV клас – 70 деца, V клас – 77, VI клас – 81 деца, VII клас – 74. Учениците от I до V клас се обучават в сградата на ОУ „Йордан Йовков“ (ул. “Петко Каравелов“ №22), а от VI и VII клас – в сградата на ПГПЧЕ (на ул. „Ал.Стамболийски“ № 22).
Величка БОЖИКОВА

Оставете първия коментар към "Новото училище в Плевен ще се казва „Валери Петров”"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*