По 500 лева ще дават за второ дете в община Ценово

Общинските съветници в Ценово на редовно заседание единодушно подкрепиха Правилника за отпускане на еднократни финансови помощи за жители на общината. Допълнителна подкрепа могат да получат лица, които се нуждаят от скъпоструващо лечение, за покриване на разходи за погребение, за възстановяване на имущество, унищожено при пожар или природно бедствие. До една минимална работна заплата ще бъде отделена от бюджета на общината за абитуриенти и ученици в неравностойно положение. С приетия правилник местните парламентаристи решиха да се стимулира раждаемостта в населените места на общината. За всяко второ новородено или осиновено дете родителите, имат право на еднократна помощ в размер на 500 лева. Тази сума ще се изплаща независимо от дохода, който получават майката и бащата на детето. Единственото условие е двамата родители да имат завършено средно образование и да са жители на общината.
Местните парламентаристи приеха и промяна в бюджетната рамка на общината. По предложение на кмета на Новград Диана Копчева в селото ще бъдат монтирани две автобусни спирки. Новите съоръжения ще предпазват пътуващите за Русе и Свищов при неблагоприятни метеорологични условия.
Докладната записка за определяне на наемната цена и срока за отдаване под наем на общински мери и пасища предизвика бурна дискусия между общинските съветници. Според експертната оценка беше предвиден наем от 17 лева на декар със срок за ползване от пет стопански години. Предложението обаче не успя на събере необходимите гласове и беше отхвърлено.
Марий ПEЙЧЕВ

Оставете първия коментар към "По 500 лева ще дават за второ дете в община Ценово"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*