Оптимизират училищната мрежа в Плевен по схемата: две в едно

Сред основните въпроси на февруарската сесия бяха 2 предложения – за закриване на ОУ „Васил Левски“ и ОУ „Никола Й. Вапцаров“, и за откриване на ОУ „Васил Иванов Кунчев – Левски”. И в дневния ред на заседанието четири точки – 10, 11, 12 и 13, бяха предвидени за обсъждане на общинската училищна мрежа и нейното оптимизиране.
В документа се посочва, че на територията на общината функционират общо 33 общински начални, основни и средни училища. През учебната 2016/2017 г. броят на паралелките в общообразователните училища е 536 от I до XII клас, от които 49 са маломерни и 21 слети. Средната пълняемост на паралелка за град Плевен е 23-24 ученика с изключение в две учебни заведения – това са ОУ „Никола Й. Вапцаров“ и ОУ „Васил Левски“. Демографският фактор и миграционните процеси са две от причините, които оказват своето негативно отражение върху броя на учениците както в Плевен, така и в малките населени места, е записано още в предложението.
Съгласно влезлия в сила Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), трябва да се предприемат действия и Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици (ПГПЧЕ) в Плевен да бъде приведена в съответствие с изискванията на чл. 38 от Закона. В него се посочва, че според степента на образование в Профилираната гимназия с преподаване на чужди езици в Плевен трябва да се обучават ученици само от VIII до XII клас, като според съдържанието на подготовката гимназията е профилирана. Съгласно чл.38, ал.1, т.2 от ЗПУО учениците от I до VII клас на ПГПЧЕ трябва да се обучават в отделно училище. Предложението е то да носи името Основно училище „Васил Иванов Кунчев – Левски”.
Според кмета на Плевен Георг Спартански, спекулациите с името на Васил Левски са изключително непочтени: „Оттеглих точките от дневния ред на последната сесия за анализ на училищната мрежа на територията на община Плевен, предложенията за закриване на ОУ „Н. Й. Вапцаров” и ОУ „Васил Левски” и предложението за откриване на ново с името „Васил Иванов Кунчев – Левски”, защото се правят волни интерпретации на намеренията на общинската администрация в контекста на предизборна агитация. Считам за изключително нагло и грозно да се спекулира с името на Васил Левски, за да се извличат политически дивиденти за няколко гласоподаватели повече”. Така кметът на обясни мотивите си за оттегляне обсъждането на точките.
Той беше категоричен, че предложенията ще бъдат внесени отново, но на следващата сесия на 30 март. „В закриването на ОУ „Васил Левски” кметът няма лична драма, има обществена драма, защото се изливат обществени пари като в кладенец без дъно и не сме толкова богати да си го позволим. Предлагаме да оздравим едно училище, ликвидирайки задълженията му, да му осигурим стабилно бъдеще за много години напред с шесткратно увеличен ученически състав. А в отговор на тези наши усилия, получаваме квалификации, че бесим Апостола втори път! Защо няма такива драми за ОУ „Н. Й. Вапцаров”, които са в абсолютно идентична ситуация?”, попита Георг Спартански.
Според предложението на администрацията ОУ „Васил Левски” ще бъде административно закрито и след това открито наново, с което натрупаните 100 хил. лв. задължения ще бъдат компенсирани с 235 хил. лв. от Националната програма за оптимизация на училищната мрежа. След разплащането на задълженията останалите средства ще бъдат вложени в организацията на учебния процес. Новото училище ще обедини децата от сегашното „Васил Левски” и учениците до VII клас на Езиковата гимназия, които по новия образователен закон трябва да се отделят от гимназиалния курс. „Всички твърдения, че училище „Васил Левски” ще бъде ликвидирано и унищожено, са абсолютна спекулация”, категорично обяви Спартански. Името на училището ще остане, сградата от 33 стаи ще се натовари пълноценно, а новото учебно заведение ще има достатъчен бюджет.
Величка БОЖИКОВА

Оставете първия коментар към "Оптимизират училищната мрежа в Плевен по схемата: две в едно"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*