Мерки за Корабната в Русе в съвета за тристранно сътрудничество

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Тя е лидер в Европа за строителство, кораборемонт и преоборудване на речни и морски търговски кораби
Областният съвет за тристранно сътрудничество в област Русе заседава по особено важна за региона тема, свързана със състоянието на Русенската корабостроителница. Това обяснява изключителния интерес както на медиите, така и на синдикалните и работодателски организации. На поканата се отзоваха представители на Инспекцията по труда, Службата по заетост, Осигурителния институт и Социалното подпомагане в Русе.
Заседанието се ръководи от областния управител доц. д-р Стефко Бурджиев. Той отчете факта, че това емблематично предприятие е една от най-големите компании в Европа за строителство, кораборемонт, преоборудване и модернизация на речни и морски търговски кораби, което налага да се да се предприемат мерки за неговото запазване.
Председателят на синдикалната организация на „Русенска корабостроителница Запад” АД, Христо Йорданов формулира седем въпроса, на които се търси отговор: изясняване собствеността и финансовото състояние на дружеството; търсене на отговорност за унищожени материални активи; спешно назначаване на постоянен синдик; изготвяне на оздравителна програма, обезпечаваща нормална работа и връщане на задълженията; изплащане на дължимите трудови възнаграждения; преразглеждане на договора за продажба на машините (движимо имущество) и прекратяване плащането на наем за тях; възможно най-бързо разпечатване и подновяване на нормалната работа с цел запазване на клиенти и заетост.
Председателят на синдикат „Корабостроител“ на КСНБ, инж. Тодор Тодоров сподели, че се съмнява в добронамереността на ръководството на предприятието и неговите кредитори, която не отговаря на факта, че от няколко месеца над 100 човека са без заплати и достъп до работните си места.
Предвид голямата обществена значимост на темата бяха поканени и се включиха в обсъждането Митко Димитров, изпълнителен директор на предприятието, Милкана Македонска, частен съдебен изпълнител, Росен Милошев, временен синдик и адвоката на „Русенска корабостроителница АД”, Георгиев. Всеки от тях представи подробно своя анализ на ситуацията. В края на срещата присъстващите изразиха обща подкрепа на служителите и работниците в усилията им за запазване и укрепване на предприятието. Членовете на съвета приеха всички предложения на Бурджиев. С цел търсене на възможности за извънсъдебно разрешаване на проблема ще бъде запознат Омбудсмана на Република България. Ще се потърси и съдействието на новоизбраните русенски депутати в 44-ото Народно събрание.
Беше препоръчано на страните да се обединят около общо виждане за излизане от кризата с оглед спасяване на Русенската корабостроителница и обслужването на нови и дългогодишни клиенти.

Публикувано в бр. 12 от 2017 г.

Оставете първия коментар към "Мерки за Корабната в Русе в съвета за тристранно сътрудничество"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*