XIIІ Национален фестивал на кукерите се състоя в Калипетрово

Тринайсетият национален фестивал на кукерите се състоя в силистренското село Калипетрово. Организатори са Силистренската община, кметството и народното читалище „Пробуда – 1940“ в Калипетрово. Целта на фестивала е да се издирват, съхраняват и популяризират кукерските обичаи.
Специалната награда на Силистренската община бе присъдена на кукерите от община Павел баня (с. Сахране). Първа, втора и трета награда бяха дадени на кукерите от селата Калипетрово, Айдемир и Кайнарджа. Кукерската традиция е жива в Силистренско и в много селища също има прояви.
Според силистренската етнографка Донка Съботинова в Крайдунавска Добруджа обичаят е пренесен от заселници от Одринска Тракия през XIX век. Изпълнявал се е от мъже и винаги се е свързвал с надеждата за по-добро. По-късно в групите започват да участват и жени.
Историци посочват като пръв писмен източник, който е свидетелство за обичай с маскирани хора на територията на българските земи, житието на християнинамъченик Св. Дасий Доростолски, живял в Доростол (Силистра). Описанието се отнася за Силистренския край.
Пеню ПЕНЕВ

Публикувано в бр. 12 от 2017 г.

Оставете първия коментар към "XIIІ Национален фестивал на кукерите се състоя в Калипетрово"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*