Божидар Лукарски:Съжалявам, че не довършихме по-широкото въвеждане на дуалната система на обучение

Бизнесът се нуждае от квалифицирани кадри на средно професионално ниво

– Г-н Лукарски, икономическият ръст за 2016 г. е 3,4%, което сравнено със средния ръст на икономиката по мандати е с 2,4% повече по време на управлението ГЕРБ и РБ. Каква е формулата на успеха?
– Да, сравнението на данните за ръста на икономиката през различните мандати е много показателно за успеха на коалиционната формула на управление с участието на Реформаторския блок. Цифрите са красноречиви – през периода 2009 – 2013 г. ,по време на самостоятелното управление на ГЕРБ средният ръст на икономиката е около 1%. През 2013 – 2014 г., по време на управлението на подкрепеното от БСП и ДПС правителство на Орешарски ръстът отново е средно 1%. През двете години на управление на коалиционното правителство с участието на ГЕРБ и Реформаторския блок средният ръст на БВП е около 3,5% и страната ни се нареди на второ място по ръст сред икономиките на ЕС през третото тримесечие на 2016 г. и на трето според обобщени данни за 2016 г.
Основните двигатели за ръста са постигнатата финансова и икономическа стабилност, увеличеният експорт за страните от ЕС, повишената производителност и конкурентоспособност на българската икономиката, по-голямото доверие на инвеститорите, както и увеличаването на заетостта и понижаването на безработицата. Сигурен съм, че ако бяхме продължили това управление през целия четиригодишен мандат, възходящата тенденция щеше да се запази и ръстът щеше да е много по-висок. За съжаление, политическата конюнктура се промени, което неминуемо ще се отрази на икономическите резултати на държавата.

– Смятате ли, че има недостиг на добре подготвени юристи в парламента?
– Смятам, че в българския парламент винаги е имало достатъчно добре подготвени юристи. В нашата парламентарна група в предишното Народно събрание имаше силно юридическо представителство, като резултатът от това си пролича в множеството законодателни инициативи, които групата на Реформаторския блок предприе.

– Още по времето на Симеон Дянков се получи дискриминационен казус с прословутите майчинства и лихвите. В качеството Ви на юрист и като бивш икономически министър какво в закона трябва да се промени, за да могат в крайна сметка всички майки да получат лихвите от неправомерно взетите майчинства?

– За съжаление, последствията от водената от бившия финансов министър Симеон Дянков политика не са положителни в много направления, но аз не искам да коментирам неговата работа, въпреки че той неведнъж си позволи да оценява моята. Като демократична дясна формация за Коалиция “Реформаторски блок – Глас народен” равнопоставеното третиране на всички български граждани е основна ценност. Затова аз съм готов винаги да се срещна с ощетените български майки и да бъда вносител на разумна законодателна инициатива, която да възстанови техните права и справедливостта.

– Предлагате намаляване на данъците. Предизборно или реално осъществимо е това обещание?
– За разлика от всички останали политически сили, които обещават бомбастични неща като 1700 лв. заплата и 700 лв. пенсия, което може да се случи само чрез увеличение на данъците, ние залагаме съвсем разумни икономически мерки, които биха довели до реален, по-висок икономически растеж, а оттам и до по-добри възможности за увеличаване на социалните разходи за образование, здравеопазване и социални грижи. Нашето предложение е за постепенно понижаване на ДДС от 20 на 18% в четиригодишна перспектива, което според нашите изчисления ще остави директно в джобовете на хората и бизнеса над 1 млрд.лв. годишно. ДДС е единственият пряк данък, който се плаща от всички потребители в България. Намаляването му би довело до оставането на повече разполагаеми средства в икономиката и гражданите, които ще стимулират вътрешното потребление, оборотите, а оттам ще доведат и до по-висок икономически ръст. Също така с цел изсветляване на икономиката и стимулиране на малкия и средния бизнес ние предлагаме вдигане на прага за регистрация по ДДС на 200 000 лева, което ще направи безсмислено укриването на обороти с цел избягване на данъчно облагане и регистриране на нови и нови фирми, само за да се избегне плащане на данъци.

– Бюрокрацията – разкажете по-подробно за предложението за всеки нов закон да отпадат два стари.

– Не става въпрос за отпадане на закони, а на регулаторни режими, които обикновено са предмет на подзаконови нормативни актове – наредби, правилници, общински нормативни разпоредби и т.н. Проблемът в България е, че на местно ниво всяка община може да въвежда различни изисквания за издаване на разрешителни – за бизнес, за строителство и т.н., и за всеки документ човек трябва не само да се разкарва до Общината, но и да плаща всевъзможни такси. Това е нещото, което тормози гражданите и бизнеса и отежнява бизнес средата. Ние предлагаме нещо просто – всяка институция, която иска да въвежда нов режим или такса – първо да обоснове нуждата от това, после да сметне как то ще се отрази като административна тежест за бизнеса и накрая да предложи кои други два режима могат да се премахнат, за да се наложи новият. Освен това таксите, които се събират, трябва да бъдат обосновани спрямо разходите, които са направени за издаването на съответния документ.
Друга мярка, заложена в нашата програма, е въвеждането на принципа на мълчаливото съгласие – ако вие искате да получите нещо от дадена институция и тя не го направи в законоустановения срок, да се смята, че сте получили съответното разрешение или документ. Нещо повече, за нас е много важно да има реално действащо административно законодателство и връзка между информационните системи на различните институции, така че ако веднъж държавата ви е издала даден документ, да не ви го иска повече, а да си го намери сама в базата данни.
Основната идея в програмата ни е бизнесът да се освободи максимално от бюрокрацията и от намесата на държавата и тя да се върне в секторите, където нейната роля за подпомагане е основна – здравеопазването, образованието, социалното подпомагане, вътрешната сигурност.

– Кой е най-големият Ви успех като министър на икономиката?
– Аз не искам да се хваля с успехите си, въпреки че те са видни от икономическите резултати на държавата. Радвам се, че успяхме да постигнем най-високите икономически ръст и инвестиции от 2009 г. насам. Също така осигурихме спокойствие и предвидимост за бизнеса и се надявам това да бъде оценено на предстоящите избори и хората да не се поддадат на празните, популистки обещания на левите партии, които има опасност да върнат страната ни години назад. Освен това не без основание мога да се гордея, че управляваната от мен европейска програма “Иновации и конкурентоспособност” за пръв път тръгна навреме, нямаше забавяния на процедурите и изградихме един наистина работещ механизъм за обективна оценка на проектите. Подаването и оценката вече се правят автоматично през информационната система ИСУН, което гарантира прозрачност и равнопоставеност на целия процес – от кандидатстването, до одобрението на проекта. Успяхме да постигнем и преференции за проектите от Северозападния регион, като в резултат на това договорите с място на изпълнение в този най-изостанал край на България са три пъти повече, отколкото в предишния програмен период.

– Какво остана недовършено заради предсрочното прекратяване на мандата?
-Това, което съжалявам, че не успяхме да довършим, е по-широкото въвеждане на дуалната система на обучение. Като министър на икономиката най-големите оплаквания, които получавах от бизнеса, бяха за недостиг на квалифицирани кадри на средно професионално ниво. За съжаление, в годините на прехода ние не успяхме да съхраним професионалните гимназии и техникуми, не можахме да подготвим кадри, ориентирани към нуждите на пазара на труда.
Ето, мога да ви дам за пример Унгария, където професионалното образование е в ресора на икономическия министър. Там е запазена и развита мрежата от професионални училища, които се финансират от държавата, и годишният план за откриващите се бройки за обучение в тях се прави заедно с работодателските организации. И когато например един инвеститор дойде и иска да открие завод за автомобилни части, държавата му казва: “Да, ето в този град има паралелки, където се изучават механика и машиностроене, там може да намерите кадри и да участвате в тяхната подготовка, за да работят във вашето предприятие”.

– Как виждате България в бъдеще?
– Искам да видя силна България, достоен член на Европейския съюз, с хора, които вярват в бъдещето и имат достатъчно финансови възможности, за да живеят и да се развиват у нас. Искам да видя как предприемчивите, иновативните българи извеждат икономиката ни напред. Искам да видя как младите хора, които учат в чужбина, искат да се завърнат в страната ни, защото тук животът е по-добър и имат повече възможности за реализация на своите цели. Вярвам, че това е бъдещето на България и винаги оставам оптимист, че това ще се случи и вече се случва.
Интервю на
Драгомира ГЕОРГИЕВА

Публикавано в бр. 12 от 2017 г.

Оставете първия коментар към "Божидар Лукарски:Съжалявам, че не довършихме по-широкото въвеждане на дуалната система на обучение"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*