ОбС в Русе одобри дългосрочен заем

Целта е решаване на транспортно-комуникационните проблеми по уличната мрежа и тротоари

Във връзка с необходимостта от значителен финансов ресурс за изпълнение на инвестиционен проект в полза на местната общност – ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на територията на град Русе, Общински съвет – Русе възложи на кмета на община Русе да пристъпи към избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем в размер на 10 милиона лева с възможност за усвояване на части в договорения срок за усвояване и погасяване в срок от 120 месеца от подписване на договора за кредит. С приключването на строително-монтажните работи ще се решат множество транспортно-комуникационни проблеми, трупани с десетилетия. За осъществяване на проектиране и СМР се подготвя задание за обществена поръчка в три обособени позиции, като се формират три броя обекта с обща сметна стойност на проектиране, авторски надзор, СМР и строителен надзор, както следва:
1. Основен ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на гр. Русе – район 1 и 2 (район 1 заключен между бул. „Цар Освободител“ – бул. Ген. Скобелев“ – бул. „Придунавски“ – бул. „Фердинанд“, включително самите булеварди в съответния участък; район 2 заключен между бул. „Цар Освободител“ – ул. „Стефан Стамболов“ – бул. „Ген. Скобелев“, включително самите улици и булеварди в съответния участък) за 3 536 000 лв.
2. Основен ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на гр. Русе – район 3, 4 и 5 (район 3 заключен между бул. „Фердинанд“ – бул. „Придунавски“ – ул. „Майор Атанас Узунов“ – бул. „Съединение“ включително самите улици и булеварди в съответния участък; район 4 кв. „Възраждане“ и кв. „Ялта“; район 5 кв. Здравец) за 3 232 000 лв.
3. Основен ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на гр. Русе – район 6, 7, 8 и 9 (район 6 кв. „Родина“; район 7 кв. „Чародейка“, район 8 кв. „Дружба“ 3; район 9 кв. „Дружба“ 1 и 2) за 3 232 000 лв.
За законосъобразното поемане на дълга са изпълнени изискванията на ЗОД и Наредбата за провеждане на обсъждане за поемането на общински дългосрочен дълг от община Русе с местната общност по предоставената презентация и е съставен протокол от общественото обсъждане.
Целта е решаване на транспортно-комуникационните проблеми, трупани през годините по уличната мрежа и тротоари в град Русе, като резултатът е в полза на местната общност.
ФОРУМ

Оставете първия коментар към "ОбС в Русе одобри дългосрочен заем"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*