Двете яслени групи, разкрити по проект, се запазват

Да разкрие две яслени групи за деца от 10-месечна до тригодишна възраст към Детска ясла №6, на адрес: град Русе, улица „Н. Вапцаров“ № 20 с капацитет 32 деца, считано от 01.06.2018 г., реши Общинският съвет в Русе.
Община Русе реализира Проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на община от област Русе“, в рамките на който на 01.10.2016 г. към Детска ясла №6 като филиал на адрес: кв. „Дружба 3“, ул. „Н. Вапцаров“ №20, бяха разкрити две яслени групи с капацитет 32 деца. Това е и част от заложените дейности по изпълнение на Общинския план за развитие за периода 2014 – 2020 г. и стратегията за развитие на Община Русе.
Спазвайки изискванията на Наредба №26 на Министерството на здравеопазването за устройството и дейността на детските ясли и детсктаа млечна кухня, в яслените групи е назначен персонал, състоящ се от 10 медицински сестри, 1 педагог и 10 детегледачки. Със Заповед на кмета на община Русе директорът на Детска ясла №6 отговаря за цялостното обслужване и организацията на дейността на яслените групи.
На територията на община Русе функционират десет детски ясли, една от които е Детска ясла №6, с адрес: град Русе, кв. „Чародейка“, бл.205, вх.В. Тя се посещава от около 15 деца, тъй като помещениетоq в което е ситуирана, позволява да се обособи една яслена група. На територията на кварталите „Чародейка“ и „Дружба 3“ освен Детска ясла №6 е обособена само една яслена група с капацитет 16 деца към Детска градина „Снежанка“.
От месец октомври 2016 г. до настоящия момент капацитетът на детската ясла е запълнен и видно от направената справка в електронната система за прием на деца в детски ясли е, че подалите молби за прием в новоразкритите яслени групи са 50, което показва необходимостта от тяхното функциониране и след приключване на дейностите по проекта.
Предвид гореизложеното и във връзка с приключване през месец юни 2018 г. на дейностите по проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на ромите и други уязвими групи на територията на община от Област Русе“ е необходимо да се запази функционирането на разкритите две яслени групи, тъй като анализът показва, че в квартал „Дружба 3“ има голям брой деца, които се нуждаят от услугата.
Финансовите средства на разкритите места в детските ясли се осигурява по стандарти за съответните делегирани дейности при условие, че местата са разкрити, но не по-късно от 30.06.2017 г., съгласно чл.46 ал.3 от постановление №374/22.12.2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България.
ФОРУМ

Оставете първия коментар към "Двете яслени групи, разкрити по проект, се запазват"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*