Даниела Везиева: Започнах да се занимавам с политика водена от желанието за промяна

Даниела Везиева

Огромният проблем за страната ни е, че с всяко управление се поставят нови приоритети и се загърбват предходните

– Все по-често чуваме, че политиката не е за всеки. Кой или какво Ви вдъхнови да се захванете с нея?
– Какво ли? Вероятно има много отговори на този въпрос, но аз започнах да се занимавам с политика водена от желанието за промяна. Не можех и не мога да приема факта, че в държава, в която живеят толкова много умни хора, експерти, не се случва нищо. Говорим за европейски хоризонти, за европейски ценности, но вече повече от 20 години се въртим в кръга на прехода, някак си чакаме някой да дойде да ни подреди държавата… Аз, лично, смятам, че без усилието на всеки един от нас няма как да се случи промяната. Хората с умения, знания и опит трябва да са водещи,трябва придобитите знания и опит да се прилагат тук, у нас. Още от Възраждането по-будните българи са ходили да учат в чужбина, било науки, било занаят, но са се връщали тук и са прилагали наученото. Така този период се е превърнал в успешен за развитието на държавата ни. Да, аз смятам, че политика се прави от експерти, не от популисти, че не трябва да обещаваш на килограм, а трябва самият ти да работиш повече и твоят пример да увлича след себе си хората. Човек е устроен така, че следва авторитети…
– Вие сте втора в листата на РБ и „Глас народен“ за кандидат-депутати от Русе. Какъв резултат бихте отчела като победа в този регион?
– Реализирането на мандат ще е победа за РБ и „Глас народен“, реализирането на два мандата ще е истинска победа.
– С какво кандидатите на Реформаторския блок и „Глас народен“ са по-добри от другите?
– Основно с това, че са личности. Ние сме експерти, умерени, дясно мислещи. Част от нас са заемали или заемат публични длъжности и сме доказали, че работим много, чуваме какво искат хората, знаем как да го постигнем и не се страхуваме да носим отговорност. Мисля, че особено последната характеристика е най-отличителна. Много хора знаят какво и как да постигнат, но не искат да носят отговорност. Няма как обаче да си политик в парламент или в изпълнителна власт и да не поемаш отговорност и да си отстояваш позициите.
– Какво постигна Реформаторският блок за две години в управлението?
– Бих казала повече, отколкото може да се постигне за половин мандат. Бяхме в министерства, в които се правиха тежки реформи, министерства с огромен социален отзвук. Отчетът ни, публикуван на сайта на Министерския съвет, сам по себе си говори за постигнатите резултати. Оценката, която получихме от Европейската комисия, е също атестат за работата ни. Изпълнихме голяма част от управленската програма и затова в момента можем с открити лица да говорим пред избирателите. Естествено, не успяхме да изпълним всичко, което обещахме, не успяхме и да довършим част от започнатото. Парламентарната група на РБ също беше активна във всички процеси на парламента. Броят внесени проекти на закони и подзаконови актове от парламентарната група е също много висок. Така че да, работихме много и всичко, което постигнахме или започнахме, е видно. Но според мен има няколко неща, които трябва да се отчетат задължително. На първо място работата в коалиционен екип и положителната роля на РБ за коалиционната политика на управляващото мнозинство. Конструктивният диалог между институциите и неправителствения сектор. И тук като заместник-министър на икономиката ще кажа, че между екипа на Министерството и бизнеса не е имало дистанция, а работещ диалог.
– Вие бяхте зам.-министър на икономиката в правителството, какво остана недовършено?
– Според мен не малко, защото голяма част от промените и политиките, които направихме, са само началото на процесите, водещи като цяло до ефективна икономическа среда. От друга страна, мога да кажа, че макрорамката, която определихме като основна политика за периода до 2018 г., ще промени икономическите параметри на развитие на държавата. И тук визирам политиките, свързани и с инвестиции, и с развитие на малкия и среден бизнес, и външноикономическата политика. Със сигурност сега тази политика не се отчита като висок резултат, но той ще е траен в края на оперативния период. За съжаление, колкото и да ни се иска, няма как за една или за две години да отчетем траен ръст на икономиката, високи доходи на населението и трайна устойчивост на развитие. Но отчитаме ръст на икономиката, увеличение на вътрешното потребление, покачване на индустриален индекс, т.е. ръст в производството. Всички тези показатели са предпоставка за икономически растеж. Това, което не успяхме наистина да раздвижим, е силно публично частно партньорство. Постигнахме напредък, но той не е достатъчен. Има още какво да се прави по отношение намаляване на административната тежест. Поставихме добри основи за развитие, може би това е най правилният отговор на вашия въпрос. Може да изглежда недостатъчно, но повярвайте ми, това е плод на много труд и усилия. А и считам, че си е струвало, защото доведе до промяна и то в полза на държавата и обществото.
– Познавате отлично бизнес климата и икономическото състояние в страната. Как ще ги оцените в момента?
– Оставихме бизнес среда с намалена административна тежест, в полза на бюджета с 269 млн. лева от два плана. Политиката по отношение на инвестициите доведе до увеличението им през тези две години, засилен интерес от страна на чужди инвеститори и разширяване на наши. Променихме визията за инвеститорски процес с такъв, който води след себе си акумулиране на съпътстващи. Определи се макрорамката за развитие на регионите или както са определени у нас – планови райони. Поставихме началото на електронизацията при подаването и отчитането на проекти по оперативната програма. Кумулирахме дейността на агенциите за инвестиции и малки и средни предприятия, така че с общата си визия да подпомагат нашия бизнес и чуждите бизнес интереси. Определено мога да кажа, че излизайки от мандат, оставихме добра бизнес среда. За съжаление обаче парите имат способността да създават кризи, но и недостатъка да не ги следват…. Политическата обстановка в момента не позволява развитие. Надявам се, че след парламентарните избори ще се надгради това, което постигнахме. Ако не надграждаме, а само връщаме отначало и променяме, без да се отчита националният интерес, няма да постигнем нищо.
– Какво трябва да направи РБ, за да бъде припознат от повече хора, като единствената дясна алтернатива?
– Като всички дясномислещи хора ние не умеем да се хвалим и изтъкваме. Работим и очакваме да ни оценят, не сме гръмогласни, притесняваме се, когато трябва да обещаваме, мислейки дали можем да го изпълним. Това трябва да променим. Трябва да разказваме повече на хората за това, което правим, не да оставяме някой друг да говори от наше име. През този период някак си позволихме да се говори от името на блока от хора, които не бяха пълноценна част от него. От хора, които не поеха своята отговорност да градят в полза на обществото, а по скоро стояха отстрани и критикуваха. Това изкриви до известна степен образа на РБ. Според мен трябва да излезем от този обяснителен режим, да преживеем процесите на пречистване и израстване и да покажем какво всъщност правим за държавата си. РБ е проект, който показа, че дясното може да бъде обединено, че в него има много стойностни хора, които не на всяка цена искат да са лидери и управляващи, но пък използват знанията и уменията си градивно. Всеки здравомислещ човек ще припознае и ще последва този политик – отговорен, експертен и градивен!
– Кои от предложенията в Предизборната програма на Блока смятате, че задължително трябва да бъдат реализирани и защо?
– Най важното според мен от Предизборната програма е Националната доктрина. Идеята е да се обединим около няколко приоритета, важни за страната и тези приоритети да се изпълняват от всички партии, които управляват. Огромният проблем за страната ни е, че с всяко управление се поставят нови приоритети и се загърбват предходните. Така не се довършва нищо започнато, няма дългосрочна национална политика. Това води до решаване на проблеми на парче, без ясна цялостна визия за развитие. Сред приоритетите са икономическо развитие и устойчив растеж. Без да се обединим около конкретни икономически политики, които да се надграждат, трудно ще очакваме развитие. Можем дълго да се упражняваме върху числата за размер на пенсии и заплати, но без устойчив икономически растеж, няма как да ги постигнем. Друг акцент от програмата е данъчната политика, свързана с повишаване прага за ДДС, намаляване размера на ДДС за определени услуги. Дуалното обучение, което е изключително необходимо за развитие на бизнес средата. Развитието на иновативна икономика – това е свързано и с адекватно средно и висше образование, както и с разширяване на приложната и развойна наука и достъпа до нея.
– Нови работни места и вдигане на заплати и пенсии сега обещават всички партии, участници в изборите. Кое откроява РБ, по какъв начин бихте могли да бъдете по-убедителни от опонентите си?
– Аз също искам да има пенсии с висок размер, достойни за живота на хората, които са се трудили дълги години. Искам да достигнем и нивата на средните за Европа заплати. Но това не се постига с гръмогласни изказвания и празни обещания. В реалната икономическа обстановка в страната в момента това не е реалистично. Обещанията от опонентите ни не са свързани с конкретни източници за финансиране на тези обещания. За да повишим доходите и социалните плащания, е необходимо т и средният бизнес у нас да увеличат трайно производителността си. Необходимо е да се увеличи нивото на инвестиции, индустриалният индекс също.
Със сигурност звучат красиво тези обещания, но от опит знам, че не се обещава нещо, което няма да изпълниш, и че най лесно се губи вяра, когато не се изпълняват обещания. За мен, както и за колегите от коалицията, е по-важно да създадем реални условия за увеличаване на икономическия растеж, откъдето ще се увеличат и доходите и ще се подобри начинът на живот в България.
ФОРУМ

Публикувано в бр. 10 от 2017 г.

Оставете първия коментар към "Даниела Везиева: Започнах да се занимавам с политика водена от желанието за промяна"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*