„Русе – град на свободния дух“ отчете дейността си за 2016-а

Отчет за дейността на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2016 година беше представен на пресконференция днес. На срещата с журналисти присъстваха д-р Страхил Карапчански – председател на Управителния съвет, членовете на Управителния съвет –Ирена Петрова и Мария Георгиева, изпълнителният директор на фондацията Елена Минкова и експерт „Програми и проекти“ Десислава Василева.
Д-р Карапчански представи по-важните акценти от работата на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2016 г. Той отбеляза, че в резултат на дейността на Фондацията и 87 проектни екипа през миналата година са реализирани 365 събития, посетени от над 160 000 души. Създадени са 452 творчески продукта и 396 партньорства. Разнообразните прояви са станали факт благодарение на близо 25000 активни участници и 1068 доброволци.
През 2016-а Фондация „Русе – град на свободния дух“ участва активно в реализирането на кампанията „Русе – Европейски град на спорта 2016“. В резултат на това са подпомогнати близо 100 спортни събития на повече от 60 организации, институции и спортни клубове в Русе. Участие в инициативата са взели над 20 000 активни спортисти и стотици любители на възраст от 3 до 80 години.
В рамките на фонд „Лицата на Русе“ през 2016 година са подкрепени 5 талантливи деца и 5 творчески екипа от Община Русе. Фондация „Русе – град на свободния дух“ беше част от една успешна благотворителна кампания под мотото „Талант без граници“ в полза на обновяването на музикалните инструменти в НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ в Русе. В рамките на кампанията бяха събрани 182615 лв.
През 2016-а дейността по създаване и утвърждаване на партньорска мрежа на Фондация „Русе – град на свободния дух“ беше разпозната като успешен модел. Съвместната работа на „Фондацията и „Еконт Експрес“ ООД получи награда в категорията „Партньорство“ по време на официална церемония за връчване на Първите годишни награди на GEM България, организация, която е част от международен консорциум Глобален Предприемачески Мониторинг. Съвместната кампания „Знание и растеж“ е посочена като добър модел за местно партньорство за подобряване на условията за личностно и професионално израстване.
Дейността на Фондацията беше презентирана и по време на IVДунавска културна конференция на тема „Проекти за регионално сътрудничество в Дунавския регион – Заедно по Дунав към Европа”, която се проведе в Русе на 24-25 ноември 2016 г. и събра над 100 участници от 14 държави.
Успешно стартира и проектът „Интегрирана мултимедийна платформа за активни култура и туризъм“ (IMPACT), финансиран по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. Той е разработен в партньорство със Сдружение „Регионални партньорства за регионално развитие – Видин“, Община Лом и Асоциация за проекти „Алексис Филиаши“, Румъния. Стойността му възлиза на 1 387 448,53 EUR, от тях за дейностите, които ще реализира Фондацията се очаква да постъпят 196 831,04 EUR. Целта е да популяризира трансграничния район като атрактивна туристическа дестинация на базата на устойчиво използване на природните и културни ресурси, чрез иновационни и интерактивни ИТ решения за предоставяне на туристически услуги.Продължителността на проекта е 24 месеца.
През 2016 година Фондация „Русе – град на свободния дух“ съвместно с Асоциация „Регионален доброволчески център“, гр. Крайова, Румъния разработи проект „Необходимост от Европейски уеб общности Румъния – България“ (NEWS BG – RO), който спечели финансиране по Програма INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г. Стойността на проекта е 663 048EUR, от тях за дейностите, които ще реализира Фондацията, се очаква да постъпят 309 666EUR. Продължителността на проекта е 24 месеца.
Приходите на фондацията за 2016 г. възлизат на 492290 лв., отбеляза по време на пресконференцията д-р Страхил Карапчански. От тях 160 976 лв. са от 71 дарения в полза на кампаниите „Русе – град на свободния дух“, „Талант без граници“ и „Русе – Европейски град на спорта 2016“, от които 26 дарения са направени от физически лица.
През 2017-а Фондация „Русе – град на свободния дух“ ще предложи на русенци събития, които се радват на голям интерес, като: Парад на ретро автомобили, Международен фестивал на пясъчните скулптури, Международен фестивал на ледените скулптури, Конкурс „Посланик на свободния дух в моето училище“. Организацията ще продължи да търси и подкрепя най-оригиналните и иновативни идеи, които ще привличат не само публика, а и участието на все повече русенци, добавиКарапчански. Той отбеляза, че един от акцентите в работата на Фондацията ще бъде и подкрепата на идеи в сферата на образованието, науката и новите технологии, в синхрон с Иновационната стратегията за интелигентна специализация на Община Русе за периода 2016 – 2025 г.

Оставете първия коментар към "„Русе – град на свободния дух“ отчете дейността си за 2016-а"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*