Деца с увреждания до 90% с приоритет в проект „Нови хоризонти“

Целта му е да се създаде устойчива заетост на лица от най-уязвимите групи на пазара на труда
Родители на деца с увреждания до 90% ще бъдат приоритетно включвани в проект „Нови хоризонти“, реализиран от Община Търговище. Това става възможно след прекратяването на трудовите договори за личен асистент на родителите на 8 деца, които са с 90 и над 90% увреждания. От началото на тази година те получават по 930 лева месечно, независимо от доходите на семейството. Родителите могат да използват средствата по своя преценка, да полагат лично грижи за децата или да наемат асистент.
Получаването на такива добавки от националния бюджет не позволява ползването и на услугите личен и социален асистент, с осигурено финансиране по Европейския социален фонд, тъй като се явява двойно финансиране за една и съща дейност. Това гласи разяснение от Министерството на труда и социалната политика, изпратено до общините, които работят по схемата „Независим живот“. По тази причина от 1 февруари 2017 г. се прекратяват договорите с родителите на деца с и над 90% увреждания. Децата могат да ползват останалите услуги, предоставяни по проекта: рехабилитатор, психолог и други. Освободените часове ще бъдат разпределени между деца с увреждания, които са в резервния списък на кандидатствалите за услугата или новопостъпили искания за включване в проект „Нови хоризонти“. Целта на проекта е да се създаде устойчива заетост на лица от най-уязвимите групи на пазара на труда и повишаване на професионалната квалификация и ключовите компетенции и умения на 3200 безработни лица по търсени на пазара на труда професии и ключови компетенции, изисквани от работодателите. Освен това проекта цели и удовлетворяване на нарастващите потребности на бизнеса от квалифицирана работна ръка и постигане на баланс между търсенето и предлагането на пазара на труда. Така за отглеждането на деца, с определени от 70 до 90% вид и степен на увреждания, вече се полагат 450 лева месечна помощ. За деца, с от 50 до 70% увреждания, сумата е 350 лева. Промените са регламентирани в Закона за държавния бюджет за 2017 г., в който се определят и размерите на месечната помощ за отглеждане на дете с трайни увреждания. Към момента по проект „Нови хоризонти“ на Община Търговище има 150 потребители на услугите. Документите на кандидатите се приемат в Центъра за почасови услуги за социално включване.
Йордан МИНЧЕВ

Публикувано в бр. 7 от 2017 г.

Оставете първия коментар към "Деца с увреждания до 90% с приоритет в проект „Нови хоризонти“"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*