Пътуващ театър ще показва на децата как да се справят с агресията

Ученици и преподаватели ще се учат да осигуряват защита и подкрепа на жертвите
2Насилието в българското училище е на едно от най-високите нива според доклад на ЕС. Изследване е установило, че агресията в училище се корени в семейството и че една трета от българските семейства одобряват шамара като възпитателно средство.
„Агресия, тормоз, насилие… в нашето училище“. Това е темата, по която ще работи Центърът на неправителствените организации (ЦНПО) в Разград в рамките на нов, иновативен проект. Сред най-атрактивните дейности, които ще се случат в седемте общини на региона, е пътуващ театър, претворяващ истински истории, по които ЦНПО е работил.
Неправителствената организация от 12 години се занимава с проблемите на домашното насилие и с този проект иска да въвлече и образователните институции в превенцията и намаляването на агресията в училище. Това ще стане и чрез създаване на програми за деца и младежи за превенция на домашното насилие в учебните заведения, обучения на учители, консултации в населените места и др.
Проектът е иновативен, защото подготвя децата да разпознават домашното насилие и да се справят с агресията и гнева, родени от този вид посегателства. Домашното насилие често остава скрито и през последните години се превръща в социален феномен, който се отразява негативно на жертвите и техните семейства. Децата, които са били жертви или свидетели на домашно насилие, имат затруднения в училище, получават по-ниски оценки, проявяват агресия или са депресирани, а учителите не знаят към кого да се обърнат в подобни случаи. Според наблюденията на екипа на ЦНПО учителите нямат достатъчно знания и умения как да се справят в конфликтна ситуация, а децата не са научени да разпознават достатъчно добре първопричината за отключеното агресивно поведение. Затова ще се обединят усилията на всички заинтересовани институции, за да се обсъжда в сътрудничество и координация професионално всеки конкретен случай. Ще бъдат използвани интерактивни методи – театрални постановки, дискусии, игри.
Председателят на сдружението Георги Милков посочи, че за първи път ЦНПО ще работи с деца и това е голямо предизвикателство, но и един неизползван ресурс в процеса на превенция на домашното насилие. Учителите, педагогическият съветник, училищният психолог, медицинският специалист в училище са значими фигури в живота на децата. Те могат да забележат дори невидимите следи на проявеното домашно насилие, смятат авторите на проекта.Според тях в процеса на превенция на домашното насилие ключово значение има активността на институциите, проявената съпричастност и отзивчивост. И е нужно да бъдат изработени ефективни механизми те да оказват необходимата подкрепа и професионална помощ на пострадалите.
3За повишаване на информираността и формиране на умения за разпознаване на признаците на домашно насилие ще бъде проведено обучение сред деца и педагози. Обучител ще бъде проф. Нели Бояджиева, като на първо време ще бъдат включени петима ученици и 15 преподаватели. Има възможност за увеличаване на тази бройка на 10 младежи и 20 учители, уточни Милков. Една от стратегическите цели е педагогическите специалисти да придобият умения за диагностициране на проблема, извършване на първичната интервенция и уведомяване на институциите, които прилагат Закона за защита от домашно насилие. В такива случаи учителите първо информират директора на учебното заведение, който има ангажимент да уведоми отдел „Закрила на детето“, за да може социалните работници да извършат проверка на сигнала. По проекта ще се осигурява защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие, ще се повишават уменията и ще се изгражда по-високо ниво на сътрудничество между институциите, които прилагат Закона за защита от домашно насилие.
4Разград е единственият град в страната, в който са развити качествени услуги за работа с жертви и извършители на домашно насилие, с цел да се предотвратят рецидиви и да се укрепи сътрудничеството между институциите. Затова по проекта ще се осигурява безплатна социална, психологична и правна помощ на жертви и извършители на домашно насилие, което е добре дошло за обедняващото население на Разградска област. Ще продължи и мобилната работа с организирането на приемни в населените места.
Проектът е с продължителност шест месеца и се финансира от Министерството на правосъдието. С него се разширява полето на работа на ЦНПО с включването на образователните институции в процеса на превенция на домашното насилие във всички седем общини в областта. Той изцяло съответства и на тригодишния план за работа на Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград, коментира Милков. Досега ЦНП е реализирал 9 социални проекта за консултиране на жертви и извършители на домашно насилие.
На първата дискусия, която се състоя по проекта, бяха обменени идеи и бе споделен напредъкът досега в работата с жертви и извършители на домашно насилие. От съда и прокуратурата отчетоха, че благодарение на досегашната работа по проблема, се забелязва тенденция на намаление на случаите на домашно насилие в Разградска област. В Районната прокуратура в Разград миналата година са били заведени осем досъдебни производства, докато предходните години са били в пъти повече.
Мариета КИТАНОВА

Оставете първия коментар към "Пътуващ театър ще показва на децата как да се справят с агресията"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*