януари 2017
„Политикин забавник“ – модела, който следват българските комикс издания преди войната

„Политикин забавник“ и „Мика Миш“ са две комикс издания, които жалонират в съдържателен план развитието на българските комикс вестници. Тук ще се върнем във времето…