ПГЕЕ „М. В. Ломоносов” в Горна Оряховица е символ на качество

Ученици на ПГЕЕ „М. В. Ломоносов” в Горна Оряховица

Учебното заведение е създадено през 1959 г. с първоначален прием от шест паралелки

Сграда на ПГЕЕ „М. В. Ломоносов” в Горна Оряховица

Сграда на ПГЕЕ „М. В. Ломоносов” в Горна
Оряховица

Професионалната гимназия по електротехника и електроника „М. В. Ломоносов” е приемник на бившия електротехникум в Горна Оряховица. Учебното заведение е създадено през 1959 г. с първоначален прием от шест паралелки. Негов основател е инж. Марко Генчев. Той събира и сплотява около себе си и първите учители: Димка Григорова, Вангели Пенчева, Йордан Йорданов, Александър Йорданов, Петър Русков, Янко Добрев, Костадин Даракчиев, Коста Аврамов, Вангел Василев.
Построена е училищната сграда, която официално е открита на 15 октомври 1961 г. Оборудвани са кабинети, лаборатории, работилници, физкултурен комплекс, изложбена зала, училищен музей, богата библиотека, дори и собствена радиостанция. Открива се вечерно задочно обучение, двугодишно обучение над 11 клас. През 1962 г. се създават връзки с Одеския техникум по измерване, където се провежда производствен стаж. Полагат се основите на художествена самодейност, туристическа дейност, духова музика, клуб ТНТМ и ученически завод. През 1963 г.
с решение на учителския съвет за патрон на техникума е избран руският учен Михайло Василиевич Ломоносов. През същата година се създава и клуб ТНТМ, който редовно и успешно участва във всички национални прегледи и изложби на ТНТМ. Първият випуск от 178 средни техници е дипломиран през 1964 г. По същото време сe открива и отдел за вечерно и задочно обучение без откъсване от производството.
Учебно-производствения план по онова време е включвал производството на незначителен брой радиоприемници, стабилизатори, трансформатори, апарати за точково заваряване. През 1972 г се открива редовно обучение с продължителност 2 години за завършили средно образование за получаване на квалификация среден техник и съответна специалност. Обзавеждат се салон за културни общоучилищни мероприятия и модерна изложбена зала, към която през 1982 г. се открива и музеен кът, а към библиотеката и музеен архив. Техникумът постепенно си завоюва признанието на авторитетно учебно заведение в окръга и страната. През 1977 г. клубът за ТНТМ е обявен за еталон в окръга. След основателя Марко Генчев за директор на електротехникума е избран инж. Димитър Ковачев, който е на този пост от 1974 до 1984 г. По негово време училището става носител на златен орден на труда, 7 вимпела на ЦК на ДКМС, 10 златни значки за ТНТМ. През 1982 г. техникумът е асоцииран към ЮНЕСКО.
Третият директор поел през 1984 г. кормилото на ТЕТ е инж. Константин Константинов 1984-89 г. По негово време е сключен договор с АЕЦ „Козлодуй” за прием на 4 паралелки след средно образование срещу заплащане от АЕЦ-а. С цел оцеляване на учебното заведение се увеличава производството на изделия от учениците, като обемът на производството от 74 хил. лв. през 1984 г. достига 1370 хил. лв. през 1989 г. Още в средата на 80-те години се поставя началото на компютъризацията на училището като през 1985 г. тук се открива първата в окръг зала с 24 компютъра. В чест на празника 24 май през 1991 г. тук е монтирана и първата сателитна антена.

Ученици на ПГЕЕ „М. В. Ломоносов” в Горна Оряховица

Ученици на ПГЕЕ „М. В. Ломоносов” в Горна
Оряховица

След промените през 1989 г. и отварянето на страната ни на запад, в ТЕТ се разкриват две нови паралелки с разширено изучаване на английски език. В тях започват работа учителите доброволци от корпуса на мира Маргарет Роуз Галати и Кристин Телфер, а през 1994 г. пристига и трети доброволец – Марк Томпсън. Разкрита е и трета езикова паралелка „Промишлена електроника”. ТЕТ получава сертификат за обучение на възрастни от Министерство на труда и социалните грижи. Извършва се обучение по нова специалност с прием след VII клас и разширено изучаване на английски език – „ Съобщителна техника”. На 18 май 1995 г. училището става член на организацията на обединените училища към ООН. През този период директор е инж. Кина Маркова, която през 1998 г. е сменена от инж. Димитър Йонов, който е начело на училището от 1998 до 2009 г. В края на 90-те години са разкрити две нови специалности „Телекомуникации” и “Ел. инсталации”, а през 2003 г е разкрита специалността „Системно програмиране”. Учениците на техникума участват и печелят състезания и конкурси в страната. В периода 2007 – 2009 г. е извършен и основен ремонт на сградата и модернизиране на материално-техническата база. По програмата „Развитие на човешките ресурси” техникумът в Горна Оряховица е едно от деветте училища в страта, на което са отпуснати средства за закупуване на нови съвременни компютри, телевизори и мултифункционални устройства. Днес професионалното учебно заведение продължава да бъде еталон за качествено образование и в него с желание постъпват за обучение ученици, избрали бъдещата им професия да бъде в областта на електротехниката.

Оставете първия коментар към "ПГЕЕ „М. В. Ломоносов” в Горна Оряховица е символ на качество"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*