Лоша практика при отдаване на общинските жилища в Шумен

Иван Капралов

Иван Капралов

Налице е лоша административна практика, наложена от комисията за установяване на жилищните нужди и общинското предприятие „Общински жилища и имоти“, които администрират наемните отношения, е констатирал омбудсмана на Шумен Иван Капралов. През изтичащата 2016 г. в количествено и качествено отношение се открояват проблеми, свързани с предоставяния под наем общински жилищен фонд на хора със специфични жилищни нужди, казва в отчета си за изтичащата година общественият посредник. Процедурите по предоставяне на общинските жилища са основен акцент в доклада му. Посочени са проверки по индивидуални жалби на граждани, които аргументират извода, че е има лоши практики.

„Вследствие на тази практика се нарушават права на гражданите, като им се начислява наказателен наем за ползване на жилището за период, в който те изчакват края на едно административно производство“, обобщава Иван Капралов. Общественият посредник ще предложи промяна на наложената административна практика на следващото заседание на комисията, а с настоящия годишен отчет поставя въпроса и на вниманието на общинските съветници в случай, че възникне инициатива за нови изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и за продажба на общински жилища.

От статистическите данни, съдържащи се в отчета, е видно, че през 2016 г. в офиса на Обществения посредник на Община Шумен са приети, изслушани и консултирани  442 граждани. Заведените в регистъра жалби са 175, а образуваните проверки – 83. Решените случаи чрез взаимодействие с администрацията са общо 61. През тази година Общественият посредник шест пъти е излизал с конкретни становища и препоръки към органите на местната и централна администрация.

 

Оставете първия коментар към "Лоша практика при отдаване на общинските жилища в Шумен"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*