декември 18, 2016

Лоша практика при отдаване на общинските жилища в Шумен

Налице е лоша административна практика, наложена от комисията за установяване на жилищните нужди и общинското предприятие „Общински жилища и имоти“, които администрират наемните отношения, е…