Бейсим Руфад: Първата година от мандата бе успешна, с добри социални и инфраструктурни проекти

За следващата не съм оптимист, политическата криза ще се отрази зле на общините
Бейсим Руфад е на 48 години. Магистър е по финанси от Великотърновския университет. В периода от 1995 до 1999 г. е бил кмет на село Белинци, след това – общински съветник, а от 2006 г. до май 2015 г. е заместник-кмет на община Исперих. От 5 ноември м.г. е кмет на общината, след като спечели като независим кандидат в конкуренция с бившия кмет Бейсим Басри.

2-3– Г-н Руфад, каква е равносметката за изминалата една година от мандата, удовлетворен ли сте от постигнатото?
– Удовлетворен съм от това, което успяхме да направим за тази година – това, което съм се надявал и сме планирали да стане, в крайна сметка се получи. Асфалтирахме 100% от улиците в три населени места – Йонково, Лудогорци и Свещари, санирани изцяло са два жилищни блока.
– В началото на мандата заявихте, че ще обърнете повече внимание на селата, осъществявате ли този свой приоритет?
– След като успяхме да асфалтираме улиците в три села, сега подготвяме проекти за десет села. Ще изградим детски площадки, ще поставим фитнес уреди. Започнахме да разнасяме храна на възрастни хора по селата. Досега социалния патронаж ползваха само жителите на града, вече са обхванати около 300 души от други населени места. Направихме детска млечна кухня с дейност „Кетъринг” към яслените групи в Детска градина „Първи юни” – база 2, с капацитет до 300 порции дневно. Кухнята предлага обяд на деца на възраст от 10 месеца до 3 години.
5-2Искахте да има повече социални програми и проекти заради бедността, безработицата и безпаричието. Успяхте ли?
– Тази година Общината реализира проект „Превенция и реинтеграция на деца в риск” по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство на стойност 225 391 евро. По него бяха оборудвани 8 детски градини в общината: ЦДГ „Щастливо детство” гр. Исперих, ЦДГ „Мечо Пух” гр. Исперих, ЦДГ „Слънце” гр.Исперих, ЦДГ „Радост” с. Подайва, ЦДГ „Щастливо детство” с. Китанчево, ЦДГ „Братя Грим” с. Тодорово, ЦДГ „Кокиче” с. Вазово и ЦДГ „Момина сълза” с. Райнино. За близо две години бяха назначени подкрепящи специалисти – двама ромски медиатори, 19 педагози, 1 психолог и 1 логопед. Беше осъществена интеграция на деца от социално слаби семейства, бяха закупени учебни пособия.
До февруари продължи едногодишният проект „Нови възможности за грижа”, по ОП РЧР, на стойност 353 302 лв. По него бяха назначени 108 лични асистенти, които обгрижваха 116 потребители. По проект „Обучения и заетост на младите хора” до 31 юли реализирахме проект по ОП РЧР на стойност 215 334 лв. В него бяха включени 70 младежи до 29-годишна възраст от 22 населени места, те бяха назначени на длъжностите „общ работник” и „чистач”. По Програма „Старт в кариерата” в продължение на девет месеца в общината работиха като младши експерти двама младежи.
– Това са приключилите проекти, а имате ли такива в процес на реализация?
– В момента реализираме редица социални и образователни проекти. От декември м.г. се изпълнява проектът „Алтернатива за независим живот”, той е за период от 21 месеца и е на обща стойност 500 000 лв. По него е създаден Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, към който са назначени 50 лични асистенти и 20 домашни помощници. Към Центъра са назначени психолог, социален работник и медицински специалист. По Регионалната програма за заетост са назначени 14 души на 8-часов работен ден за период от 5,5 месеца, те работят като общи работници по утвърден график. Дейностите по програмата са насочени към подобряване състоянието на улиците, парковете за отдих, зелените площи и гробищните паркове в Исперих. По проект „Приеми ме”, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”, от началото на тази година започнаха работа двама социални работници. На територията на общината има 10 действащи приемни семейства, в които са настанени 10 деца. Още четири семейства изчакват явяване на комисия за утвърждаване, а други две са в процес на оценка. Реализираме и проект „Осигуряване на топъл обяд” по ОП „Храни и/или основно материално подпомагане“. Първият етап бе от 1.07.2016 до 30.09.2016 г., а вторият от 1.10.2016 до 30.04.2017 г., по него 90 души от общината получават топъл обяд. Одобрен е проектът ни „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в община Исперих”, по който ще се решават специфични проблеми като затруднена адаптация, слабо усвояване на учебния материал, нередовно посещаване и отпадане от училище, недостиг на материални ресурси при избора на форми на обучение.
3-1– Имате ли проектна готовност за новия програмен период?
– За новия програмен период имаме подготвени и депозирани три проекта. Първият е за изграждане, ремонт и рехабилитация на общински пътища: Пристое – Белинци – Духовец и Исперих – Веселец – Свещари – Вазово – Райнино. Вторият е за ремонт и оборудване на Народно читалище „Съзнание” в Исперих, който ще обхване библиотеката, музейната експозиция и ритуалната зала. Предвидени са и енергоспестяващи мерки – топлоизолация на стени, подмяна на дограма, топлоизолация на покрива, пода и сутерена. И двата проекта са по Програмата за развитие на селските райони. По ОП „Региони в растеж” в ПГСС „Хан Аспарух” ще бъде извършен основен ремонт с мерки за енергийна ефективност, модернизация и изграждане на спортна площадка с необходимото оборудване.
– Как се развиват нещата в сферата на здравеопазването, ще успеете ли да запазите Общинската болница?
– На последното заседание на Общинския съвет бе одобрена дoклaднa зaпиcкa нa yпpaвитeля нa лечебното зaвeдeниe д-р Абдулах Заргар за закупуване на компютърен томограф. МБАЛ – Исперих разполага с един компютърен томограф, който е морално остарял, не отговаря на изискванията на съвременната образна диагностика, често аварира и не позволява прецизно диагностиране. За да продължи лечебното заведение да извършва своята дейност, е необходимо да се закупи друг компютърен томограф, с показатели, отговарящи на изискванията на медицинския стандарт „Образна диагностика”. Съвeтницитe eдинoдyшнo дадоха съгласието си болницата в Исперих да ползва банков кредит в размер до 650 000 лева за закупуване на медицинската апаратура на разсрочено плащане.
– Фактът, че бяхте избран за кмет като независим кандидат, повече негативи или повече позитиви Ви донесе, успяхте ли да се сработите с представените в Общинския съвет политически сили?
4a– Да, въпреки сложната конфигурация на политическите сили няма раздори в местния парламент. Не са оспорвали предложенията на общинската администрация. Нашият Общински съвет е шарен, представителите на „Обединена България” са 10, групата на ДПС има 12 съветници, ГЕРБ – 4, БСП – 3. Благодарение и на председателя на Общинския съвет Даниел Димитров, който е юрист, успяваме да вземаме решения в полза на жителите на общината. Моята независимост беше продиктувана от това, че бях уволнен и принуден да стана независим… Спечелих като независим, за да работя с всички и за всички жители на общината.
– Как приключва бюджетната година, успяхте ли да стопите големия дефицит, който наследихте от предишната управа?
– Ще приключим бюджетната година с 300 – 400 000 неразплатени разходи. Но като се има предвид, че миналата година поех мандата с 1 200 000 лв. задължения, това е приемливо. До средата на следващата година смятаме да изчистим и тези дефицити, за да нямаме неразплатени разходи.
6-2– Община Исперих бе единствената в региона, която не се включи в Асоциация ВиК – Разград, което според областната администрация възпрепятства кандидатстването с европроекти?
– Не съм съгласен, че е пречка за кандидатстване. Според мен, мерките за такива проекти вече няма да ги има, който е кандидатствал – кандидатствал. Аз не виждам с какво включването ни в тази Асоциация ще бъде от полза за Община Исперих. Във ВиК – Исперих работят 104 души. След отделянето на община Завет 14 души ще бъдат преместени във ВиК – Разград. Остават 90 работни места, които са заети в момента от местни хора. Освен това общинското дружество е на печалба – над 200 000 лв. за тази година. Затова не искаме да се разтури. Вече имаме горчивия опит с Горското стопанство в Исперих, което премина към ДДС – Сеслав, и сега сградата стои празна, а имаме само трима-четирима горски.
– Има ли нови инвестиции в общината?
– Фирма „Айваз” прави разширение. Собственикът е от Турция, произвежда тръби, меки връзки за Европейския съюз. В момента там работят 100 души, но се правят още два цеха, в които ще работят още 200-250 души. Други нови инвестиции засега няма. Земеделието и животновъдството си остават основен поминък, но и там има много проблеми, които държавата трябва да реши.
7-1– Как, според Вас, ще се отразят на общините политическата ситуация и кризата в държавата?
– Според мен, ще се отразят зле, защото няма да има кой да взема решения, да разписва проекти, не се знае дали ще се отворят нови мерки. Ще загубим поне една година заради забавянето, което ще се получи.
– Как си обяснявате резултатите от президентските избори и последвалата оставка на правителството?
– Това е волята на народа – наказателен вот, който бе даден. Аз не очаквах този резултат, защото държавата беше започнала да се развива икономически, реализирани бяха големи инфраструктурни проекти, извършваше се безплатно саниране – нещо, което досега не се е случвало, но явно хората имат други приоритети, не само инфраструктурата ги интересува.
– А какво мислите за резултатите от референдума и по-конкретно за поисканата мажоритарна система – трябва ли, според Вас, да бъде въведена?
– Според мен, мажоритарната система е най-справедлива, защото всеки депутат ще бъде избиран от хората, а не спускан с „парашут” от партийните централи в София. В Разградска област, например, има четири мандата. Два от тях вероятно ще бъдат дадени на Разград, на Лозница и Цар Калоян. Завет и Кубрат ще формират третия район, а Исперих и Самуил – четвъртия. Така хората от районите ще си избират кандидати както на кметските избори – на първи тур ще има определен брой кандидати, а на втория ще останат само двама. И по волята на народа ще бъде избран един от тях. Сега, като си подавам гласа, го давам за човек, когото не познавам. А по този начин ще се избират местни хора. Народът не беше наясно, малко повече разяснения трябваше да има за този мажоритарен вот, ако беше обяснено как ще стане районирането, повече хора щяха да гласуват за този вариант

Оставете първия коментар към "Бейсим Руфад: Първата година от мандата бе успешна, с добри социални и инфраструктурни проекти"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*