Кметът на община Левски: Приключихме годината успешно, защото разчитаме на себе си

Любка Александрова, кмет на община Левски

Европейските пари дават възможност по-широко мащабно да ремонтираме инфраструктурата си

– На 15 ноември в Левски бяха открити два центъра за социални услуги. Разкажете нещо повече за строителството и финансирането на тези придобивки и какво дават те на хората, г-жо Александрова?

Любка Александрова, кмет на община Левски

Любка Александрова, кмет на община Левски

– С откриването на тези обекти финализирахме няколкогодишни усилия да обогатим Стратегията на общината за социални услуги. От 2013 година сериозно работим по изграждане на двата социални центъра, които открихме официално на 15 ноември. Те са финансирани заедно – строителството и проектирането вървеше паралелно и са част от Стратегията ни за предоставяне на социални услуги в Общината. Единият е Център за настаняване от семеен тип и той ще приюти до 14 деца от 3- до18-годишна възраст или младежи до 29-годишна възраст. Това са деца, които следва да напуснат домове, в които са били част от тази Стратегия за деинституализация, която върви в България през последните години. Другият център е социален – Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Левски и предоставя пакет от услуги на деца от 3 до 18 години и на възрастни хора. Пакетът от услуги действително е с много широка насоченост и ще подпомага както хора и деца със здравословни проблеми, с дефицити, така и надарени деца, които имат нужда от специална грижа за отглеждането на таланта им, с който Господ ги е дарил. Радвам се, че успяхме в Левски да получим финансиране от държавата за развитието на тези центрове, защото за това също изчакахме известно време. Но имаме възможност вече да работим сериозно с хората от града и от селата на общината и да приютим деца от Домове, на които ще предоставим много по-добри условия за отглеждане и възпитание, за живот в една близка до семейната среда обстановка. Капацитетът на Центъра за социална рехабилитация е 30 души.
– Какво по-конкретно включва пакетът услуги, който този Център предлага?
– В него ще се правят рехабилитационни упражнения и на възрастни хора,и и на такива, които в резултат на заболяване имат проблеми. Така че това е допълнителна възможност за по-възрастните – да имат място и да ползват предоставяните от центъра услуги. Хубавото е, че имахме възможност този Център всъщност да го създадем в една сграда, която дълго време не беше използвана и беше в окаяно състояние. Всъщност в момента с изграждането на този център спасихме една сграда в града от събаряне. Сега тя изглежда прекрасно, има европейски вид. Снабдена е с всички възможни удобства, които съвремието изисква за тази цел. Центърът за настаняване пък е ново строителство и е съвсем близо до болницата в града. Освен че предоставяме социална услуга в Левски, в двата центъра работят 14 души – различни специалисти – социални работници, педагози, логопеди, рехабилитатори, възпитатели.
– Какви средства са вложени, как набавихте парите за тази нвестиция?
Любка Александрова, кмет на Община Левски-Още в 2012 г. сключихме договор с Фонд „Земеделие”, който ни предостави средствата за изграждането на двата центъра. Договорът е един за двата обекта и беше в рамките на 776 816 лева. Така че и строителството, и санирането им е в рамките на тази сума. Договорът с Фонд „Земеделие” приключи през 2014-2015 година и средствата включваха както строителство и проектиране, така и пълно оборудване. И в края на 2015 година приключихме договорните отношения с Фонд „Земеделие”, отчетохме средствата, нямаме корекции и с това финансовата страна на въпроса приключва. Парите са европейски на 100%, а Общината беше възложител по обществените поръчки и изпълнител на този договор. Оттук насетне поддръжката е за сметка на Общината. В края на 2015 г. бяха взети решенията на ОбС, че след приключено строителство ги въвеждаме в експлоатация и изискваме от държавата да организира дейността.
– Защо е нужно това изискване?
– Защото за развитието на тази дейност държавата финансира към днешна дата Фонд „Работна заплата” и въобще организацията на тези дейности. По различно време получихме и това финансиране. През тази година дойде и финансирането за Центъра за настаняване от семеен тип и очакваме настаняването на децата. 14 са работните места в двата центъра. В Центъра от семеен тип ще има 24-часов режим на отглеждане и грижа за тези деца, там има повече възпитатели, има педагог, медицински работник.
Центърът за рехабилитация приема хората на място, а някои могат да идват в определени часове. Капацитетът му е за 30 души и още не е запълнен, оборудван е, наети са специалисти от Левски. А в Левски работим и по други социални проекти и добре познаваме тази целева група, която ползва социални услуги. Хубаво е, че за един от социалните ни проекти, който е свързан с назначаване на лични асистенти, успяхме да закупим и автобус, с който да транспортираме хората с увреждания. Опитваме се, прилагайки тази форма на услуги, да предоставяме целия пакет.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Използва ли се базата на Общинската болница за реализация на някои от социалните проекти?
Базата на болницата се използва за медицинските услуги, които са към нея. Там има рехабилитационно отделение, обслужват се много болни хора след прекарано заболяване. Ако срещат затруднения поради претоварване на базата, могат да ползват допълнителната услуга на центъра ни.
– В Центъра за настаняване от семеен тип ще бъдат приети и ще живеят деца с добро здравословно състояние и без проблеми. А в Центъра за социална рехабилитация и интеграция има ли услуги, насочени към децата със специални образователни потребности?
Да, там ще се приемат деца, които имат проблеми със заучаване на материала в училище, такива с логопедични проблеми, както и с други здравословни дефицити. Естествено е, че центърът е и за социална интеграция и да, възможно е да помага и на талантливи деца, да им се даде възможност да бъдат презентирани, да бъдат подпомагани от допълнителни учители, от хора, които се занимават с изкуство и могат да дават знания на такива деца. Защото те имат нужда от допълнително внимание за развитие на таланта и уменията им. Хубавото е и това, че тази сграда, която в момента е на центъра, се намира в двора на училище, така че децата са на практика пред очите на хората, които работят в този център.
– Как ще попълвате капацитета – само с деца от община Левски или ще приемате деца и от други райони в страната?
Не, няма да са само от Левски и общината. Не може да имаме такива изисквания, защото, ако няма при нас такава целева група, ще предоставим услугата на деца от цялата Плевенска област и на такива, които бъдат насочени от домовете, защото децата биват насочвани чрез социалните служби. Не бихме върнали нито едно дете, което има нужда.
– Нека да погледнем малко и към предстоящите празници след тези значими за региона социални придобивки. Как се стягате за Нова година и Коледа?
За Нова година сме поканили Поли Паскова и оркестър „Чинари”. В последните години се получават много хубави тържества, готвим изненади на гражданите, учим се заедно да посрещаме празниците и извън домовете си, да бъде весело и приятно. За нас 2017-а е предизвикателство от всяка гледна точка. Предстоят ни много сериозни събития – на 18 юли, Празника на града, честваме и 180 години от рождението на Васил Левски. Обмисляме много сериозно какви културни събития да предложим на жителите през тази юлска седмица. Не само за празниците се готвим сериозно, сега работим много сериозно и по бюджета за следващата година.
– И в тази връзка ще Ви попитам, г-жо Александрова, как ще приключите финансовата 2016 година и какъв бюджет готвите за следващата? Поставяте ли отново в него акцент на социалните проблеми и решаването им?
Бюджетът е основният ни документ за годината и моето желание е да успеем да вкараме в бюджетната рамка приоритетните необходимости на кметствата. Предвидили сме среща с кметовете на кметствата, обработили сме вече техните заявки и започваме да сглобяваме бюджета, за да направим обществено обсъждане. Надявам се, че и държавата ще има бюджет, за да можем да сме адекватни на ситуацията. За 2016 година бюджетът ни не беше лош, но има още много резерви и още много нужди. Считам, че няма да има проблеми на държавно ниво, защото това би рефлектирало негативно върху общините, каквото и да си говорим. За пореден път приключваме финансовата година успешно, защото, грубо казано, се разпростираме според чергата си. Не правим излишни харчове. Финансовата дисциплина е много сериозна и завършвайки стабилно, имаме възможност да планираме по приоритети и социалните надделяват. Разчитаме на себе си, а европейските пари дават възможност по-широко мащабно да ремонтираме инфраструктурата си. И затова последните години много сериозно събираме средствата на общината, имаме сериозен ръст в това отношение, макар че са трудни времената. А това е показател, че администрацията работи добре. Дългове нямаме и не сме имали през последните 4 години.
Улица в град Левски

– Санирането на сградите сякаш се открояваше в дейността на администрацията и на Вашия екип през тази година. Докъде стигнахте с решаването на този проблем и какво предстои?
Радвам се, че успяхме да приключим и санирането в Левски, имахме възможност през това лято да ремонтираме сгради с над 200 апартамента и хората оценяват това. Живеещите в останалите още 20-ина сгради, които са допустими за саниране, не се нуждаят от подканяне. Хората сами се организират и ние, като администрация, им помагаме. Вече сме извървели пътя и знаем как да го правим. В момента още 5-6 сгради правят сдружение на собствениците. Силно се надявам тази програма да не бъде прекратена, да не се изчерпа ресурсът й, защото виждам ефекта. По 10-15 000 лева получава всеки апартамент като държавна помощ и това гражданите на Левски го оценяват.
Как се отразява политическата криза, в която се намираме, на град като Левски?
Ние не сме усетили още кризата, но се надявам да не изпаднем в криза. Много ми се ще да има разум в парламента, защото всяка нестабилност там, горе, рефлектира по общините. Това, което в предния си мандат видях, е, че много се губи от правителство до правителство. Общините се готвеха много сериозно досега за участие в проектите по европейски програми. Не е тайна, че те разчитат именно на този ресурс за оправяне на инфраструктурата. И ние като всички се подготвяме за изпълнение на различни проекти и всяко забавяне всъщност губи времето на хората да стигнат бързо до благоустрояването, от което имат нужда. Това, което съм видяла досега, е, че служебните правителства си изпълняват задължението да подготвят избори, те не се занимават с конкретна работа по европейски и национални програми и това, естествено, забавя развитието на общините. Всяка община, подала своите проекти, очаква до края на годината да разбере какво ще е финансирането им. Сега не е сигурно, че това ще се случи.
– Но се надявате Националната програма за саниране да продължи при всички случаи?
Категорично. Аз смятам, че това е най-социалната програма, защото е персонално насочена към хората и те я ползват веднага. Ако една администрация може във всичките си функции да е така пряко полезна на гражданите и всеки да усеща услугата за себе си, за собственото си домакинство, действително държавата и общината ще са близо до хората. Това е изключително полезна програма.

Оставете първия коментар към "Кметът на община Левски: Приключихме годината успешно, защото разчитаме на себе си"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*