Тараклийският университет – ябълка на раздора между Русе и Търново

Причина е намерението на висшето училище да стане филиал на български вуз

Намерението на Тараклийския университет в Република Македония да стане филиал на български вуз създаде конфликт между ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и РУ „Ангел Кънчев“.
„Ние не сме против колегите от Русенския университет, но смятаме, че връзките на Тараклия с Великотърновския университет нямат нужда от доказване и искаме да участваме в разговорите за бъдещето на ВУЗ-а там”, категоричен е ректорът на Търновската алма матер проф. Христо Бонджолов. Той и неговите заместници са изпратили писмо до президента Росен Плевнелиев, премиера Бойко Борисов и министъра на образованието Меглена Кунева, в което изразяват несъгласието си Молдовското висше училище да стане филиал на Русенското. В писмото се изтъква приносът на ВТУ за развитието на университета в Тараклия от 1999 г. насам, както и фактът, че идеята за създаването му се е родила именно във ВТУ, след разговори с българската общност. Според историка проф. Пламен Павлов, най-много студенти с хуманитарни специалности, докторанти и преподаватели от Молдова са завършили именно в Търново.

Изявление на академичното ръководство в Русе

Изявление на академичното ръководство в Русе

РУ „А. Кънчев“ се противопостави със свое изявление, в което цитира писмо от 22 август 2016 г. от посолството на България в Кишинев чрез МВнР до Меглена Кунева, зам.-министър председател и министър на образованието и науката, и до ректора на Русенския университет, в което се казва: „Ръководството на Тараклийския държавен университет изразява своето окончателно становище относно преобразуването на нашето учебно заведение във филиал на български университет. На заседание на Академичния съвет на Тараклийския държавен университет от 13 юни 2016 г. ЕДИНОДУШНО се взе решение нашият университет да се трансформира във филиал на Русенския университет. Това се основава на дългогодишното сътрудничество между двата университета, съвпадението на специалностите, които се развиват успешно, както и на възможността да се открият нови аграрни, инженерни и стопански специалности, така необходими в контекста на икономическата ситуация в региона“.
От писмото и от допълнително провежданите разговори е ясно, че Тараклийският университет желае да развива досегашния си педагогически профил, но и да разшири своето обучение и научноизследователската дейност в областта на стопанските и аграрно-инженерните науки. Друга причина е фактът, че вузът в Русе географски е най-близо до Молдова. Работна група от Русенския университет започна подготовка на документи за акредитация пред НАОА съгласно българското законодателство. В подкрепа на своето становище ръководството цитира подкрепящи факти:
От 1995 година Русенският университет е многопрофилен университет, като през 2012 г. той получи третата си институционална акредитация от Националната агенция по оценяване и акредитация с изключително високата оценка 9.28. В своята структура има два успешни филиала в Разград и Силистра, а в момента е в процес на акредитация и филиал във Видин. Обучението в областта на педагогиката има дълбоки корени както в Русе с Педагогическия институт за детски учителки, така и в Силистра с Педагогическия институт. Обучават се докторанти в 54 акредитирани научни специалности. Налице са утвърдени акредитирани професионални направления и научни специалности в допълнително заявените от Молдова области – стопански, инженерни и аграрни науки. Университетът се наложи в международното образователно и научно пространство като надежден партньор и координатор на тематични мрежи и проекти. Към момента има сключени над 400 споразумения с университети и организации от 44 държави. Българо-румънският интеруниверситетски Европа център (БРИЕ) е едно от доказателствата за създадени устойчиви структури. Партньорството с Тараклийския университет е активно, още от неговото създаване през 1994 година.
В момента МОН е отправило запитване към Молдова за окончателно решение.

Оставете първия коментар към "Тараклийският университет – ябълка на раздора между Русе и Търново"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*