Все пак десетте стари чинара в Силистра ще бъдат отсечени

Силистренските чинари падат

Обсъждаха преработения проект за реконструкция и рехабилитация на ул. „Симеон Велики”

Проведе се обществено обсъждане на преработения проект за реконструкция и рехабилитация на една от централните улици на Силистра – „Симеон Велики”. Проектът е по Оперативна програма „Региони в растеж” и е одобрен по съответния ред. Но група силистренци, обединени в неформална група „Силистра диша”, изразиха несъгласие с предвидената подмяна на растящите по улицата чинари, направиха подписка и протестираха. Това стана причина проектът да бъде преработен и промените бяха подложени на обсъждане.
В проектните дейности е предвидено да се направи реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, да се изградят нови велоалеи и повдигнати пешеходни пътеки, да се обновят прилежащи тротоари и зелени площи. Общата стойност надхвърля 3 милиона и 100 хиляди лева. Предвидено е да се разшири кръстовището на улица „Симеон Велики” с улица „Хаджи Димитър”. Следващата промяна е за кръстовище на улица „Симеон Велики” с улиците „Христо Ботев”и „Партений Павлович”. В нея са включени следните дейности: ще бъде затворен изходът от улица „Христо Ботев”, тя ще се превърне в улица за паркиране, ще се разшири тротоарната й площ, ще се промени и паркингът към подхода за общинския пазар. Около входа на съществуващата стара джамия, паметник на културата, ще се оформи малка зона за отдих с кътове за сядане и тревни площи. Промяна ще има и на кръстовището на улица „Симеон Велики” с улица „София”. То ще бъде оформено като Т-образно, ще се разширят тротоарните площи около кооперация „Дунав”, банка ОББ и „Ла страда”. Така ще се създадат условия за по-лесно преминаване през кръстовището на автомобили, пешеходци и велосипедисти. Предвидено е изграждане на колекторна мрежа, в която ще бъде преместена част от съществуващите кабелни мрежи, за да може да се полагат нови. При бъдещо изграждане на кабелни мрежи няма да се разкопават тротоарите.
По протежение на цялата улица ще бъде изградено ново улично осветление. Ще бъдат подменени тротоарните настилки – съществуващите плочи ще се махнат и ще се положат вибропресовани бетонови павета с дебелина 6 сантиметра. Те ще бъдат положени в каменно легло и пясъчна възглавница. От двете страни на улицата, като част от тротоара, ще бъдат оформени еднопосочни велоалеи с ширина 1.50 метра. Трасето на велоалеите е избрано така, че да осигури максимален комфорт на колоездачите и на пешеходците. Настилката на велоалеите ще бъде също от вибропресовани бетонови павета с различен цвят, от тези на тротоарите. При кръстовището с улица „София” двете велоалеи се събират и продължават като двупосочна велоалея по южния тротоар на улица „Добруджа”.
По протежение на цялата улица от двете страни е предвидено да се обособят зони за успоредно паркиране на леки автомобили. Всяка лента за паркиране е с широчина 2.50 метра, паркоместата са с размери 2.50 на 6 метра. Осигурени са 152 места за паркиране, в това число 11 – за хора с трайни увреждания. Предвидени са три стоянки за таксиметрови автомобили. С изграждането на тротоара ще се промени и профила на бордюрите на кръстовището, като тяхната височина ще бъде намалена. Предвижда се подмяна на цялата асфалтова настилка с нова. В някои участъци на улицата ще бъде ремонтирана и подсилена основата. Заедно с полагането на новата асфалтова настилка ще бъдат изградени и повдигнати пешеходни пътеки на кръстовището с бул. „Македония”, на кръстовището на пазара, срещу ЦУМ и на кръстовището на улица „София”.
По време на строително-монтажните работи ще бъдат премахнати 10 дървета чинари около 70-годишни. 9 са в района на кръстовището на улица „Симеон Велики” и улица „Хаджи Димитър” и едно дърво в района на кръстовището на улица „Симеон Велики” и бул. „Македония”. Премахването на дърветата се налага по силата на съществуващите нормативни документи. За другите дървета се предвижда да бъдат оформени техните корони, да бъдат третирани при необходимост и повърхностните корени. Обработката на корените и короните ще се извършва задължително от специализирана фирма с необходимите права, специализирана техника и персонал с опит за извършване на този род дейности. Ще се разшири свободната зона около стъблото на всеки чинар, като се осигури свободна от плочки и асфалт площ от 6 квадратни метра.
В тази свободна зона ще се добави и хумус и ще бъдат засадени дребни храсти, които ще помагат за намаляването на автомобилните газове и шума. Бордюрите около дърветата и по протежение на цялата зелена зона ще бъдат върху подложка от армиран бетон и пясъчна основа, което ще намали дълбочината на изкопните работи, за да не се увреждат корените на дърветата. Всички изкопни работи около тях ще се извършват с лека механизация или ръчно. Проектът е продължение на ремонта на Дунавския парк, на площад „Албена”, а по улица „Симеон Велика” се предвижда да бързат санирани 7 жилищни блока.

Оставете първия коментар към "Все пак десетте стари чинара в Силистра ще бъдат отсечени"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*