Еврофинансиране на социалното предприемачество представи ОИЦ – Търговище

Еврофинансиране на социалното предприемачество представи ОИЦ - Търговище
Еврофинансиране на социалното предприемачество представи ОИЦ - Търговище

Еврофинансиране на социалното предприемачество представи ОИЦ – Търговище

Областният информационен център – Търговище приключи кампания по представяне на отворената за кандидатстване процедура „Развитие на социалното предприемачество”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Настоящата процедура има за цел да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 15 млн.лв.

Предвидената безвъзмездна финансова помощ е от 50 хил. до 391 хил.лв. Това стана ясно на срещите в общините Търговище, Попово и Антоново, на които участваха работодатели, представители на предприятия и кооперации на хора с увреждания, на общини, неправителствени организации и др. Експертите обясниха, че общият бюджет на процедурата е 15 млн.лв., а крайният срок за подаване на проектни предложения е 5 януари 2017 г.

Сериозен интерес към процедурата беше провокиран във всички населени места, тъй като се предоставя възможност за създаване на ново или за развитие на вече съществуващо социално предприятие. Финансирането е безвъзмездно – на 100%, а кръгът на допустимите кандидати е в твърде широк спектър – oбщини, дocтaвчици нa coциaлни ycлyги, coциaлни пpeдпpиятия, cпeциaлизиpaни пpeдпpиятия и кооперации нa xopa c yвpeждaния, НПО и paбoтoдaтeли.

Основната цел на социалното предприятие е не печалбата, а развитие и подкрепа на обществено-полезни дейности. Това е различен начин за правене на бизнес, който смесва находчивостта на бизнеса със социалната мисия. Може да се кандидатства за мотивиране на хора за включване в заетост; за обучение при осигурена заетост в социални предприятия; за наставник на новонаети, за оборудване на нови работни места. Проектите трябва да включват подкрепа за осигуряване на заетост за една година на хора с увреждания, лица в неравностойно положение на пазара на труда – безработни младежи, хора над 50-годишна възраст, самотни родители и др.

Йордан МИНЧЕВ

Оставете първия коментар към "Еврофинансиране на социалното предприемачество представи ОИЦ – Търговище"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*