Научната конференция „Човекът и Вселената” се проведе в Смолян

Конференцията бе посветена на 30-годишния юбилей на Съюза на учените в България – клон Смолян

На 13 и 14 октомври се проведе Втората национална научна конференция „Човекът и Вселената”, посветена на 30-годишнината на Съюза на учените в България – Смолян, с подкрепата на Филиала на Пловдивския университет в гр. Смолян, Техническия колеж, Планетариума, Националната астрономическа обсерватория „Рожен”, Опитната станция по земеделие и животновъдство и Община Смолян. Проф. д.н. Венелин Терзиев и полковник доц. д-р Николай Ничев представиха два доклада на теми: „Основни характеристики на пенсионното осигуряване на военнослужещи в България” и „Особености на офсета като средство за придобиване на въоръжение и техника за нуждите на въоръжените сили на Република България”.

Официален плакет и поздравителен адрес от името на началника на Националния военен университет „Васил Левски” бригаден генерал Пламен Богданов бе връчен на председателя на Съюза на учените в Смолян проф. д.ф.н. Елена Николова. Историята на научната организация започва да се пише на 27 ноември 1986 г., когато се учредява съюзният клон в гр. Смолян от 14 хабилитирани лица – астрономи и физици от Националната астрономическа обсерватория „Рожен”, научни сътрудници от Комплексната опитна станция, изтъкнати медици от Окръжната болница „Братан Шукеров”, преподаватели от тогавашния Учителски институт „Дичо Петров”. До 1994 г. в Смолянския клон на Съюза на научните работници в България (така се нарича тогава Съюзът) членуват 27 души, а в периода 1998 – 2005 г. индивидуалните членове нарастват на 47, което е свързано преди всичко с прерастването на Педагогическия институт във филиал на Пловдивския университет и откриването на Техническия колеж. И днес от 51 редовни членове на СУБ – Смолян най-много са представителите на двете образователно-научни институции. Членският състав към момента включва 4 професори и 20 доценти, 5 доктори на науките, 28 доктори по различните научни специалности и 3 докторанти (двама от тях са най-новите и най-млади членове на сдружението).

Основната и най-съществена част от дейността на научната организация в Смолян са организираните и проведени през годините научни форуми, благодарение най-вече на инициативата и усилията на досегашните председатели на УС. Ето някои от тях: Научната сесия „Проблеми на планинското земеделие” (1988), двете научни конференции „Родопите и човекът” (1990, 2008), двата симпозиума „Криптохристиянство и религиозен синкретизъм на Балканите” и „Погребални обичаи и практики в Родопите” (1994 и 1995), Научно-приложната конференция с международно участие на тема „Човек, природа, здраве” (2000, Пампорово), Първата национална научна конференция с международно участие „Човекът и Вселената” (2011).

Преди две години бе положено началото на електронната поредица „Научни трудове на СУБ – Смолян”, където ще бъдат публикувани докладите и от проведената наскоро конференция. Интересът към нея бе голям – участваха над 100 души с 58 доклада и 12 постера, разпределени в пленарна и постерна сесия и в заседания по направления в 6 секции.

Оставете първия коментар към "Научната конференция „Човекът и Вселената” се проведе в Смолян"

Напишете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.


*